Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 20C°,
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Τοπικά
Σχετικά Νέα
Πάτρα: Σταματούν από τη Δευτέρα οι δωρεάν εξετάσεις από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ ...
Πάτρα: Λειτουργούν τα πολυϊατρεία αλλά χωρίς ραντεβού
Κανονικά λειτουργούν τα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ, πρώην ΕΟΠΥΥ, στην Πάτρα, ...
Δωρεάν εξετάσεις από αύριο από τους Γιατρούς του Κόσμου στην Αχαία
Στην Πάτρα και γενικότερα στην Αχαία επεκτείνεται από αύριο το ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πάτρα: Επί πληρωμή από αύριο η επίσκεψη σε γιατρούς και οι εξετάσεις για τους ασφαλισμένους

Πάτρα: Επί πληρωμή από αύριο η επίσκεψη σε γιατρούς και οι εξετάσεις για τους ασφαλισμένους

Εξώδικο προς την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, δηλώνοντας ότι δεν θα μπορούν πλέον, και εργαστήρια, να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους δωρεάν, αλλά θα πρέπει αυτοί να πληρώνουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές και χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εισπράττουν οι ασφαλισμένοι ακολούθως τα ποσά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες, εξ αιτίας των “ουσιαστικής στάσης πληρωμών” από τον Οργανισμό.
Η Εξώδικη δήλωση:
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42) όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο αυτού Άννα Μαστοράκου.
ΚΑΤΑ
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Β.Δ. 11-10/7-11-1957 σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι μεταξύ άλλων η εναρμόνιση και προστασία των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους καθώς και η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν στα δικαιώματα των ιατρών, ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.Δ. 4111/1960 οι Ιατρικοί Σύλλογοι διεξάγουν κάθε δίκη που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικού επαγγέλματος.
Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον σας για την παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία της αυτόματης επιστροφής («claw-back») και επιστροφής («rebate») επί των αμοιβών των παρόχων υγείας / ιατρών – μελών του Συλλόγου μας βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 1, 2, 3 & 7 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της παρ. 5 του αυτού άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων. Σχετική είναι η υπ’ αριθ. καταθ. 5454/2013 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι υπ’ αριθ. καταθ. 1699/2013 και 1313/2014 προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 43/2014 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, η δε 1η από τις προσφυγές εκδικάζεται στις 10-12-2015 ενώπιον του 18ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μετά από αναβολή.
Εξάλλου με επανειλημμένες εξώδικες δηλώσεις μας έχουμε αναφερθεί στα ανωτέρω ζητήματα, όπως και σε αυτά της επιβολής του απαράδεκτου «πλαφόν» και των ελεγκτικών εταιρειών (σχετικές, μεταξύ άλλων, οι από 11 και 26 Φεβρουαρίου 2014, 30 Ιουλίου 2014 και 25-11-2014 εξώδικες δηλώσεις μας).
Επιπλέον των ανωτέρω, λόγω των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα, ήδη με την από 28-6-2016 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 65 / 28-6-2015) αφενός μεν κηρύχθηκε τραπεζική αργία, αφετέρου δε επιβλήθηκαν αυστηρότατοι περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων (τα λεγόμενα «capital controls»), που με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών έχει παραταθεί τουλάχιστον και ως αύριο Πέμπτη 16-7-2015.
Εκ των λόγων αυτών, οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας πάροχοι υπηρεσιών υγείας ιατροί / μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω της απαίτησης των προμηθευτών για πληρωμή «τοις μετρητοίς» και της ουσιαστικής στάσης πληρωμών και των παράνομων και αντισυνταγματικών διαδικασιών από πλευράς Οργανισμού σας, ενώ δεν έχετε κάν εξαγγείλει χρονοδιάγραμμα πληρωμών και, ως εκ τούτου, δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ΕΟΠΥΥ για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι συνιστούν ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ήτοι :
1.- Έλλειψη ρευστότητας στην προμήθεια ευρέος φάσματος αναλωσίμων υλικών (σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, στριπς, φωτογραφικά φιλμ ακτινολογικών μηχανημάτων, κλπ) και στην συντήρηση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιατρείων, εργαστηρίων κλπ..
2.- Απαίτηση προμηθευτών για πληρωμές της μετρητοίς ή με αντικαταβολή.
3.- Εκτόξευση του κόστους αγοράς υλικών σε έλλειψη.
4.- Σημειώματα του Οργανισμού σας με υψηλές παρακρατήσεις αυτόματης επιστροφής και επιστροφής (clawback, rebate) και πλαφόν, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασυμβίβαστη με όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ζημιογόνα η εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων.
5.- Αβεβαιότητα στις πληρωμές, δεδομένου ότι ο Οργανισμός σας έχει ελάχιστο ρευστό στο ταμείο του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση αποπληρωμής των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Λόγω λοιπόν της κατάστασης ανωτέρας βίας που έχει δημιουργηθεί από όλες τις παραπάνω αιτίες, σας δηλώνουμε ότι οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας ιατροί, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αδυνατούν δικαιολογημένα να εξυπηρετούν, εφεξής και μέχρι ότου η κατάσταση αυτή ανωτέρας βίας αρθεί, ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, διότι αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, του κλεισίματος των εργαστηρίων και ιατρείων τους και της απόλυσης του προσωπικού τους, αφού έχουν εξαναγκαστεί να λειτουργούν σε συνθήκες κάτω του κόστους και αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες λειτουργίες και πληρωμής των εργαζομένων.
Κατόπιν αυτού οι συμβεβλημένοι ιατροί μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. θα εξακολουθήσουν να δέχονται τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας στα ιατρεία τους, εισπράττοντας όμως από τους ίδιους τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές και χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εισπράττουν οι ασφαλισμένοι ακολούθως τα ποσά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες σας, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν το κλείσιμο των ιατρείων και εργαστηρίων τους και την απόλυση του προσωπικού τους.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον ΕΟΠΥΥ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.
Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Δωρεάν εξετάσεις μαστού σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη
Δωρεάν εξετάσεις μαστού σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη Δωρεάν κλινική ...
Πάτρα: Από αύριο το απόγευμα οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά
Η Πάτρα υποδέχεται το Μάη τραγουδώντας, χορεύοντας και αγωνιζόμενη για ...
Στην Πάτρα αύριο ο Κεγκέρογλου για την ημερίδα που αφορά τους απόρους
Αύριο Παρασκευή πραγματοποιείται η ημερίδα που διοργανώνει η ...
Δυτική Ελλάδα: Αύριο το ραντεβού Χρυσοχοϊδη-Κατσιφάρα για το τμήμα Πάτρα-Πύργος
"Ολυμπία Οδός" - Κίνδυνος να χαθεί το κομμάτι Πάτρα - ΠύργοςΗλεία: Εκτός ...
Πάτρα: Αδεια γραφεία στον ΟΑΕΕ - Ο
Ο πόλεμος για την κινητικότητα και τις διαθεσιμότητες ξεσπά Αύγουστο. ...
Πάτρα: Τι θα δούμε αύριο από τους Red Arrows
Στις 5.30 αύριο το απόγευμα ο ουρανός της Πάτρας θα γεμίσει από τα ...
Νέες κινητοποιήσεις από γιατρούς-εργαζόμενους στο ΕΣΥ
Νέο γύρο κινητοποιήσεων ξεκινούν από αύριο οι γιατροί και οι ...
Στην ώρα τους οι Πανελλαδικές, ξεκινούν αύριο
Στην ώρα τους οι Πανελλαδικές Τη διαβεβαίωση ότι οι πανελλαδικές ...
Νέες ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Την δυνατότητα να εξοικονομήσουν μέχρι και 100 ευρώ το μήνα δίνει ο ΟΑΕΕ ...