Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 10C°,
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties
 Στα 36 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το ...
Στα 15,4 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 15,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο ...
Στα 9,21 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 9,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties

Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties

Στα 10,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο τρίµηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών 15,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη, µη συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αποτίµηση, καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του οµίλου, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015, σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (13,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ), λόγω της ενσωµάτωσης των εσόδων προερχοµένων από τις νέες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014. Η µείωση τόσο των χρεωστικών τόκων (0,49 εκατ. ευρώ έναντι 0,54 εκατ. ευρώ) όσο και των πιστωτικών τόκων (0,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,30 εκατ. ευρώ) οφείλεται στη µείωση των χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων και των επιτοκίων.

Από την απόκτηση ακινήτου (καταστήµατος) στο Ηράκλειο Κρήτης, την 19η Μάρτιου 2015, προέκυψαν κέρδη από αναπροσαρµογή ποσού 0,3 εκατ. ευρώ. Το καταβληθέν τίµηµα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε στα 8,5 εκατ. ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένων εξόδων απόκτησης ποσού 0,06 εκατ. ευρώ), ενώ, σύµφωνα µε σχετική εκτίµηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιµητές, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, η εκτιµηθείσα αξία του ακινήτου ανερχόταν σε ποσό 8,8 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 50% (1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ), λόγω της ενσωµάτωσης στον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2014.

Οι βασικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώνονται, ως εξής:

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 9,6x

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%

∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 8%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10,3 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η Μαρτίου 2015, ανήλθαν στα 155 εκατ. ευρώ από 185 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ από 64 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται, κυρίως, στη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 30,4 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, καθώς και από την απόκτηση του ως άνω αναφερόµενου ακινήτου.

Την 31η Μαρτίου 2015, η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 836 εκατ. ευρώ ή 8,26 ευρώ ανά µετοχή.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Επενδύσεις 500 εκατ. την επομένη τριετία από την Grivalia Properties
Επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιήσει στην ...
Καθαρά κέρδη 1,92 εκατ. ευρώ για την εταιρεία Σαράντης
Στα 50,83 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης το ...
Μειωμένα κέρδη κατά 9,15% για την Πλαίσιο Computers
Μειωμένα κατά 9,15% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας Πλαίσιο ...
Eurobank Properties: Στα 2,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2013
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της ...
ΟΠΑΠ: Στα 44,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Στα 44,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο γ΄ τρίμηνο του ...
Στα 25,6 εκατ. τα κέρδη της ΕΥΠΡΟ στο 9μηνο
Στα 25,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το ...
Πτώση 43,5% στα κέρδη του ΟΤΕ στο πρώτο 6μηνο
Στα 223,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α΄ εξάμηνο ...
Στα 49,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ
Στα 49,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ για τους τρεις πρώτους ...
Στα 1,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Αστικά Ακίνητα
Σε 1,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Αστικά ...