Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Τοπικά
Σχετικά Νέα
24 θέσεις εργασίας στην Πάτρα
24 θέσεις εργασίας στην Πάτρα Ανακοίνωση για την πρόσληψη, από 29-10-2015, με ...
Έξι προσλήψεις στη ΔΕΗ σε Πάτρα και Αίγιο
Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προχωρά η ΔΕΗ. Για την Πάτρα ...
Νέες θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανοιχτή μέχρι και τις 5/11/2013 παραμένει η προθεσμία υποβολής ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πάτρα: 32 θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού

Πάτρα: 32 θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. "ΔΕΠΙΝ 2007-2013" του υποέργου 8 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες»  του έργου «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών»:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ       ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ          ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ              ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Π.Ε Αρχαιολόγοι              Δύο (2) Σκάμματα έργου Μικρής Περιμετρικής Πατρών               Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου
ΥΕ - Ειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση στις ανασκαφικές εργασίες)               Τριάντα (30)      Σκάμματα έργου Μικρής Περιμετρικής Πατρών   Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αλ. Υψηλάντου 197 , 261 10 Πάτρα (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 275070/Πληροφορίες: Β. Πουρνιά, Λ. Πανοπούλου, Μ. Καποτά) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης της προκήρυξης στο διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ , του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (πρώην 6ης Ε.Β.Α). (http://www.6eba.gr, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, 02.03.2015 δηλαδή από 03.03.2015 έως και 09.03.2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Πάτρα: 6 θέσεις εργασίας από την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων -
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη έως τις 27 του μήνα6 θέσεις ...
Οι θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ για τον δήμο Ελευσίνας
Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε η δεύτερη πρόσκληση του ΟΑΕΔ, που ...
Πάτρα: 243 θέσεις για 5μηνα από τον ΟΑΕΔ
Δημοσιεύθηκε χθες η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μέσω ...
Θέσεις εργασίας για επιστημονικούς συνεργάτες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου
Θέσεις εργασίας Ψυχολόγου, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Κοινωνικού ...
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας
Κατά 1,9 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα είναι λιγότερες οι θέσεις ...
Σχέδιο εθελούσιας εξόδου από την ΑΗΚ
Τις προθέσεις του Οργανισμού επιβεβαίωσαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου ...
Οι δέκα θέσεις εργασίας που έμειναν κενές παρά την κρίση!
Αυξημένο κατά 14% σε σχέση με πέρυσι -στο 38%- είναι το ποσοστό των ...
ΟΑΕΔ: Ανοίγουν προγράμματα για 75.000 θέσεις εργασίας το 2014
Προγράμματα για 75.000 θέσεις εργασίας για νέους, το 2014, αναμένεται να ...
ΟΑΕΔ: Προγράμματα για 75.000 θέσεις εργασίας το 2014
Προγράμματα για 75.000 θέσεις εργασίας για νέους, το 2014, αναμένεται να ...