Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, ,
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στα σκαριά ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών για δανειολήπτες με δυσκολίες στην αποπληρωμή
Αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά που θα πρέπει να ...
Πτωτικά 2 στους 3 κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας το 2013
Μειωμένη παραγωγή εμφανίζουν το 2013 οι δύο στους τρεις κλάδους της ...
Μοτοδυναμική: Στις 29/5 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακών δανείων 3 εκατ. ευρώ
Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 3 εκατ. ευρώ ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

ΤτΕ: Τα 3/4 των μεγάλων επιχειρήσεων οφειλετών έχουν άνοιγμα μέχρι 5 εκατ.

ΤτΕ: Τα 3/4 των μεγάλων επιχειρήσεων οφειλετών έχουν άνοιγμα μέχρι 5 εκατ.

Περίπου τα 3/4 των μεγάλων επιχειρήσεων, οφειλετών, έχουν συνολικό άνοιγμα μέχρι 5 εκατ. ευρώ, ενώ παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ύψους του ανοίγματος και του δείκτη καθυστερήσεων, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, που περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση έκθεση για την Νομισματική Πολιτική, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, σε ένθετο, στην έκθεση της ΤτΕ, επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ, με αναφορά σε στοιχεία τέλους 2013.

Το δείγμα επί του οποίου έγινε η ανάλυση περιλαμβάνει περίπου 16 χιλιάδες οφειλέτες με συνολικό άνοιγμα περίπου 98,5 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 54% του ΑΕΠ του 2013 σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων περίπου 6 χιλιάδες οφειλέτες εμφανίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, με το ύψος των καθυστερήσεων να προσεγγίζει τα 28,5 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 15,6% του ΑΕΠ του 2013).

Σύμφωνα με τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά των δανείων αυτών, περίπου τα 3/4 των οφειλετών έχουν συνολικό άνοιγμα μέχρι 5 εκατ. ευρώ, ενώ παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ύψους του ανοίγματος και του δείκτη καθυστερήσεων. Δηλαδή, οφειλέτες με μεγαλύτερο άνοιγμα εμφανίζουν κατά μέσο όρο χαμηλότερο δείκτη καθυστερήσεων συγκριτικά με εκείνους των οποίων το άνοιγμα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σε όρους μεγέθους, το μεγαλύτερο ποσό δανείων σε καθυστέρηση επιμερίζεται σε σχετικά λίγους πιστούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους επιμερίζονται σε σχετικά λίγους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το ήμισυ περίπου των δανείων σε καθυστέρηση κατανέμεται σε μερικές εκατοντάδες πιστούχους, με το ήμισυ αυτών να συγκεντρώνεται σε μόνο έξι κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (από συνολικά 88 κλάδους).

Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό των δανείων του δείγματος είναι ότι το ήμισυ σχεδόν των δανείων σε καθυστέρηση βρίσκεται σ' αυτή την κατάσταση για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Και σ' αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση αφορά σχετικά μικρό αριθμό πιστούχων, οι οποίοι ουσιαστικά επιμερίζονται σε λίγους κλάδους, κυρίως στους κλάδους κατασκευών κτιρίων, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καταλυμάτων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έργων πολιτικού μηχανικού, βιομηχανίας τροφίμων, δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών. Μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων της εν λόγω κατηγορίας οφειλετών για τους οποίους κατέστη δυνατή, λόγω διαθεσιμότητας στοιχείων, και η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων, η δυναμική των λογιστικών καταστάσεων υποδηλώνει ότι είναι μικρή η πιθανότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Όσον αφορά τους πιστούχους που είναι κοινοί μεταξύ των συστημικών τραπεζών, το 1/3 των δανείων σε καθυστέρηση αφορά περίπου 800 πιστούχους οι οποίοι είναι κοινοί σε δύο τουλάχιστον συστημικές τράπεζες και έχουν συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ.

Από τους πιστούχους αυτούς, ορισμένοι είναι κοινοί και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση να ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Επίσης, οι οφειλέτες με ανοίγματα σε περισσότερες τράπεζες εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλότερο δείκτη καθυστερήσεων έναντι εκείνων με οφειλές σε μία μόνο τράπεζα.

Σε επίπεδο κλαδικής ανάλυσης, 30 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το 23% της τραπεζικής χρηματοδότησης του δείγματος, εμφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 38% και 91% και 28 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το 58% της χρηματοδότησης, εμφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 21% και 37%. Στον αντίποδα, υπάρχουν και 30 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το υπόλοιπο 19% της χρηματοδότησης, οι οποίοι εμφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 0% και 20%.

Επιπρόσθετα, σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται δύο ακόμη σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση και της ετήσιας μεταβολής του. Δηλαδή κλάδοι που εμφανίζουν τα συγκριτικώς υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων εμφανίζουν και τη συγκριτικά μεγαλύτερη επιδείνωση του δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 2012 και 2013. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι κλάδοι με τον υψηλότερο τραπεζικό δανεισμό στο παρελθόν. Δεύτερον, σε κλάδους με υψηλό δείκτη καθυστερήσεων, τα δάνεια σε καθυστέρηση συγκεντρώνονται σε σχετικά μικρό αριθμό οφειλετών. Αντίθετα, σε κλάδους με χαμηλό δείκτη καθυστερήσεων, τα δάνεια σε καθυστέρηση φαίνεται να είναι διασπαρμένα μεταξύ σχετικά μεγάλου αριθμού οφειλετών.

Συμπερασματικά, τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγάλων οφειλετών συγκεντρώνονται σε σχετικά μικρό αριθμό κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ενώ σε αρκετούς κλάδους εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση σε σχετικά λίγους πιστούχους. Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης διευκολύνει από τεχνικής πλευράς τη διαχείριση των δανείων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν στη διάθεσή τους το κατάλληλο θεσμικό και πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει, θα απλοποιεί και θα επιταχύνει λύσεις τόσο σε προδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Το γεγονός ότι η επιδείνωση των καθυστερήσεων είναι συγκριτικά υψηλότερη σε κλάδους με ήδη υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων καθιστά αναγκαία την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση του προβλήματος στους κλάδους αυτούς, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε υγιείς επιχειρήσεις.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Τη διάθεση πρόσθετης πίστωσης ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ...
Μείωση τζίρου για 15 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους το 12μηνο
Μόνο οι επιχειρήσεις των εννέα από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της ...
Δένδιας: Ευγενής ο κ. Σόιμπλε, προσφέρθηκε να συνδράμει στο θέμα της επιδότησης επιτοκίου των δανείων
  Ενημέρωση για τις προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργαστεί το ...
Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου παλαιών δανείων ΜμΕ
Το κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων ...
ΤτΕ: Προβλήματα αντιμετωπίζουν τα 2/3 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Προβληματικά εν γένει, και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των δανείων ...
ΙΚΑ-ΟΑΕΕ: Δεν πληρώνει τις δόσεις το 40% των οφειλετών-9 στους 100 εντάχθηκαν σε ρύθμιση
Το 40% των οφειλετών των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν υπαχθεί σε ...
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου
Υπογράφηκε, σήμερα, από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο ...
Το 15,5% των οφειλετών του ΟΓΑ έχουν μπει σε ρύθμιση
Σε σύνολο 294.665 οφειλετών ασφαλισμένων του ΟΓΑ, μόλις οι 46.000 έχουν μπει ...
Μήνυση της ΓΣΕΒΕΕ για μη απόδοση 100 εκατ. ευρώ εκ μέρους του ΟΑΕΕ στον ΟΑΕΔ
Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με την μη απόδοση ...