Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 13C°,
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Οριακή αυξημένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ
 Στα 74,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ...
Dionic: Περιορισμός ζημιών στο εννιάμηνο
Στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic ...
Μειωμένος κατά 7,3% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ
Σε ζημίες 18,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Αυξημένος κατά 22,2% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ

Αύξηση κατά 22,2% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2014, ο οποίος ανήλθε στα 1.080,5 εκατ. ευρώ έναντι 884 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν, για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.9.2014, στα 55,6 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν, όμως, (α) μεταφορά στα αποτελέσματα απομείωσης ποσού 45,6 εκατ. ευρώ (από τα αποθεματικά), λόγω της παρατεταμένης μείωσης της εύλογης αξίας της συμμετοχής του ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων, που γνωστοποιήθηκε στο 2ο τρίμηνο του 2014 και (β) εγκεκριμένες αποζημιώσεις και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 12,4 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Χωρίς το συνυπολογισμό της προαναφερόμενης απομείωσης αξίας συμμετοχής, αλλά και της αποζημίωσης/λοιπών εσόδων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για το εννεάμηνο του 2014 θα ανέρχονταν στα 88,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας, δηλαδή, αύξηση της τάξης του 5,9%, σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη 83,9 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 134,6 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένα δε για την απομείωση αξίας συμμετοχής και της αποζημίωσης/λοιπών εσόδων θα ανέρχονταν στα 167,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,6%, έναντι των 158,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Λόγω της προαναφερόμενης απομείωσης συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους σε ζημίες 13,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 29,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,170 ευρώ σε έναντι ζημιών 0,096 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Ειδικότερα, ο κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το εννεάμηνο 2014, παρουσίασε κύκλο εργασιών 808,8 εκατ. ευρώ έναντι 629,7 εκατ. ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα του 2013, σημειώνοντας αύξηση 28,4%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 25 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένα για την απομείωση αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων θα ανέρχονταν σε κέρδη 20,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% έναντι των κερδών 14,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 35,5 εκατ. ευρώ, λόγω της προαναφερόμενης απομείωσης αξίας συμμετοχής. Τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα μετά από φόρους θα ήταν κέρδη 10,1 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 565 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στο εννεάμηνο του 2014 ενοποιημένα έσοδα 153,1 εκατ. ευρώ έναντι 163,9 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013, μειωμένα κατά 6,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 57,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,3%, έναντι των 49,2 εκατ. ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, περιλαμβάνουν, όμως, εγκεκριμένη αποζημίωση και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 12,4 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Χωρίς τα προαναφερόμενα, αποζημίωση/λοιπά έσοδα, τα λειτουργικά κέρδη θα ήταν 44,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 20,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 στα 90,4 εκατ. ευρώ έναντι 58,9 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013, αυξημένος κατά 53,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,8% και τα κέρδη μετά από φόρους στα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,7%.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2014 ενοποιημένα έσοδα 23 εκατ. ευρώ έναντι 26,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013, μειωμένα κατά 13,7%, λόγω συγκυριακά μειωμένων ανεμολογικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2014 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 12,4%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 30.09.2014, διαμορφώθηκε στα 386,6 εκατ. ευρώ έναντι 355,3 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2013.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, δεν υπήρξαν πωλήσεις για το εννεάμηνο του 2014, όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ, επίσης τα προ φόρων σε ζημίες 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,1, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Αυξημένος ο τζίρος της Dionic στο 9μηνο
Στο ποσό των 30,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ...
Byte Computer: Αύξηση κατά 13,6% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών
Αύξηση κατά 13,6% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Byte Computer ΑΒΕΕ, στο ...
Στα 163,8 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΥΓΕΙΑ ΑΕ
 Ζημιές 11,3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από ...
Αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 9% για την εταιρεία Παπουτσάνης
Αύξηση κατά 9% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Παπουτσάνης ...
Πάνω ο κύκλος εργασιών στην ΕΛΤΟΝ στο 9μηνο
Σε 77,14 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννεάμηνου ...
Αυξήθηκε ο τζίρος της Παπουτσάνη στο 9μηνο
Στο ποσό των 12,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ...
Ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Ελλάκτωρ
Σε ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά ...
Μειωμένος ο κύκλος εργασιών της Dionic στο πρώτο 3μηνο
Στο ποσό των 9,23 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ...
Μειωμένος κατά 48,8% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΩΛΚ
Μείωση κατά 48,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ...