Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Beta: Βελτίωση στα λειτουργικά κέρδη του εννιαμήνου
Αυξήθηκε ο τζίρος και τα λειτουργικά κέρδη, κατά 1,4% και 7,5%, αλλά και οι ...
Εισηγμένες: Κατά 17,3% αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη στο 3μηνο
Αύξηση 17,3% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη των εισηγμένων στο ...
Άνοδος 35% για τα λειτουργικά κέρδη του Μυτιληναίου το 2013
Αύξηση 35% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

MIG: Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA

Ζημιές 68,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Marfin Investment Group (MIG), στο εννεάμηνο του 2014, έναντι ζημιών 129,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013.

Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014, έναντι 17,2 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνουν την επιβάρυνση, λόγω αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας (αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, στο 26% έναντι 20%, προηγουμένως).

Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG, το εννεάμηνο 2014, παρουσίασαν ετήσια αύξηση 1,2%, στα 936,3 εκατ. ευρώ. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες πωλήσεις, το εννεάμηνο 2014, κατέγραψαν οριακή αύξηση σε ετήσια βάση στα 925,6 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 δεν περιλαμβάνουν την επιβάρυνση από την υποχρέωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων, claw back και rebate, στον κλάδο υγείας (εφαρμόστηκε το Δεκέμβριο 2013).

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών, το εννεάμηνο 2014, ανήλθαν σε κέρδη 73,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 86% έναντι κερδών 39,7 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013.

Όπως ανακοινώθηκε, η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται, κυρίως, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές Vivartia, Attica και ΥΓΕΙΑ (σε συγκρίσιμη βάση). Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 170 μονάδες βάσης, ετησίως), ενώ, παράλληλα, βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, αυξήθηκαν 33%, ετησίως, στα 63,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 47,7 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV), την 30.09.2014, ανήλθε στα 1,06 δισ. ευρώ (έναντι 1,11 δισ. ευρώ, την 31.12.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε 1,13 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 1,44 ευρώ, την 31.12.2013).

Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το εννεάμηνο 2014 ανέρχονται στα 53,6 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση στα 152,3 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου, την 30.09.2014, μειώθηκαν κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2013, στα 1,77 δισ. ευρώ (ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 1,62 δισ. ευρώ έναντι 1,65 δισ. ευρώ, την 31.12.2013).

Όμιλος Vivartia: Κατέγραψε ετήσια αύξηση πωλήσεων 3,1% (446,2 εκατ. ευρώ έναντι 432,6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013), έναντι αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,5%, την ίδια περίοδο. Ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33,2% μερίδιο αγοράς) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (62,3% μερίδιο αγοράς). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 25,8% (έναντι 25,5%, το εννεάμηνο 2013). Η αύξηση πωλήσεων, σε συνδυασμό με τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας, συνέτειναν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (υπερδιπλασιασμός κερδών στα 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013).

Όμιλος Attica: Κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού με διευρυμένα, θετικά περιθώρια κέρδους, η οποία αντισταθμίζεται από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατέγραψαν οριακή ετήσια μείωση (0,5%), στα 213,7 εκατ. ευρώ έναντι 214,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), τα κέρδη αυξήθηκαν 12%, ετησίως, στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013, αντανακλώντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους (τα κόστη πωληθέντων και τα κόστη διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν 2% και 11%, ετησίως, αντίστοιχα). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση 47%, στα 6,1 εκατ. ευρώ.

Όμιλος Υγεία: Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης 10,7 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014, λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν 41%, ετησίως, στα 20,7 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης 2,8% των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων πωλήσεων (174,5 εκατ. ευρώ έναντι 169,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2013) και της βελτίωσης της αποδοτικότητας (ενίσχυση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων μεικτών περιθωρίων κέρδους κατά περίπου 220 μονάδες βάσης, ετησίως). Οι δημοσιευμένες πωλήσεις (περιλαμβανομένης της ανωτέρω επιβάρυνσης των μηχανισμών claw back και rebateστα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014) κατέγραψαν ετήσια μείωση 3,5%, στα 163,8 εκατ. ευρώ.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Αύξηση 31,1% για τα κέρδη της ΕΥΑΘ στο 9μηνο
Αύξηση της τάξεως του 31,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΕΥΑΘ στο ...
Ζημιές 10,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Fourlis, στο εννεάμηνο
 Στα 295,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis, στο εννεάμηνο ...
Αύξηση κερδοφορίας για τη Lamda Development
Ανοδικά κινήθηκε η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) της Lamda ...
Κέρδη 85,1 εκατ. ευρώ για την GENIKI Bank, στο εννεάμηνο
 Κέρδη μετά από φόρους 85,1 εκατ. ευρώ πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάμηνο του ...
Εισηγμένες: Στα 5,797 δισ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο 2013
Αύξηση σε ποσοστό 150,6% καταγράφουν τα μετά φόρων κέρδη των εισηγμένων ...
ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση 16,9% στα καθαρά κέρδη
Αύξηση 16,9% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της βιομηχανίας ...
ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 40,5 εκατ. στο 9μηνο 2013
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της EXAE, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στο ...
Στα 1,7 εκατ. τα κέρδη της Trastor στο 9μηνο
Σε 1,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της ...
Σαράντης: Αύξηση κατά 59,41% στα κέρδη
Αύξηση κατά 59,41% παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων ...