Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 23C°,
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Συρρίκνωση ζημιών για τον όμιλο Π.Γ. Νίκας, το πρώτο τρίμηνο του 2014
Σε ζημίες 1,30 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά ...
Συρρίκνωση ζημιών για τα Ελληνικά Πετρέλαια
Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, το πρώτο τρίμηνο ...
Eurobank: Ζημιές 211 εκ. ευρώ εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών
Ζημιές 285 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο ή ζημιές 211 εκ. εξαιρουμένων των ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Συρρίκνωση ζημιών για την Eurobank

Συρρίκνωση ζημιών για την Eurobank

 Συρρίκνωση ζημιών και βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατέγραψε στο τρίτο τρίμηνο η Eurobank.

Αναλυτικότερα, το καθαρό αποτέλεσμα της τράπεζας μετά από έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκε σε ζημιές 187 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 285 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2013.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% στο εξεταζόμενο διάστημα.

 Τα βασικά στοιχεία είναι:

* Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ' τρίμηνο 2014.

* Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ' τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο 2014.

* Επιτάχυνση του σχηματισμού προβλέψεων το Γ' τρίμηνο και αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 250 μονάδες βάσης σε 53,6%.

* Συνεχιζόμενη μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα σε €231 εκατ., το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο του 2008.

* Αύξηση καταθέσεων κατά €772 εκατ. έναντι του Β΄ τριμήνου 2014 και περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 103,4% σε 99,8%.

* Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 16,1%.

Αναλυτικότερα:

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε €192 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν μικρή υποχώρηση σε €217 εκατ., λόγω χαμηλότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα συνετέλεσαν στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε €379εκ., από €375εκ. το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1,5% το Γ΄ τρίμηνο σε €71εκ. και κατά 3,1% το εννεάμηνο 2014 σε €205εκ., κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας, τις ασφαλιστικές εργασίες, τα μισθώματα και λοιπές εργασίες του δικτύου καταστημάτων.

Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) ενισχύθηκαν κατά 1,0% το Γ΄ τρίμηνο σε €450εκ. και κατά 22,5% το εννεάμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €25 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο, από €45εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, λόγω χαμηλότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση σε €475εκ., παρέμειναν όμως κατά 32,7% υψηλότερα σε επίπεδο εννεαμήνου.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,7% το Γ΄ τρίμηνο σε €258 εκατ. και κατά 11,4% το εννεάμηνο 2014 σε συγκρίσιμη βάση. Ειδικότερα, τα έξοδα υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 4,9% το Γ΄ τρίμηνο και 13,2% το εννεάμηνο, ενώ στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 0,3% και 5,9% αντίστοιχα. Περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος μειώθηκε σε 54,3% το Γ΄ τρίμηνο 2014, από 54,6% το Β΄ τρίμηνο 2014 και 62,6% το Γ΄ τρίμηνο 2013.

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού και την ταχύτερη αύξηση της κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, η Τράπεζα επιτάχυνε το σχηματισμό προβλέψεων το Γ΄ τρίμηνο σε €588 εκατ., σε σχέση με €455 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2014. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €9,2δισ. στο τέλος του Γ΄ τριμήνου, καλύπτοντας το 17,7% των συνολικών δανείων. Παρά τις διαγραφές ύψους €331εκ. το εννεάμηνο 2014, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης σε 53,6%, έναντι 51,1% το Β΄ τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά €1,3δισ. το εννεάμηνο του 2014 είναι σύμφωνη με τα ευρήματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT).

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα σημείωσαν περαιτέρω υποχώρηση κατά 22,7% σε €231εκ., από €299εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο 2008. Παράλληλα σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν και τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου να είναι μειωμένα κατά 38,4% σε 236εκ. σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 33,0% του χαρτοφυλακίου, από 31,8% στο τέλος Ιουνίου 2014.

Μεγάλου: Θα γίνουμε χρηματοδότες υγιών επιχειρήσεων

«Μετά την επιτυχή έκβαση των στρες τεστ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει ο Χρήστος Μεγάλου.

«Στη Eurobank θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε χρηματοδότες στην υλοποίηση υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό. Διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 100%, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου του 2014 θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015».

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος Fourlis, το πρώτο τρίμηνο του 2014
Στο ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά από φόρους και ...
Συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ το πρώτο τρίμηνο
Ζημία ύψους 11 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα ...
Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση πωλήσεων για την Attica Group το 2013
Σημαντική συρρίκνωση ζημιών, αλλά και ενίσχυση του κύκλου εργασιών, ...
Στα €177εκ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Eurobank
Στα €177εκ. ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων της Eurobank το Δ΄ τρίμηνο, από ...
Συρρίκνωση ζημιών κατά 48,3% παρουσίασε η Intracom
Συρρίκνωση ζημιών κατά 48,3% και οριακή πτώση του κύκλου εργασιών ...
Περιορισμός ζημιών για τον όμιλο Fourlis
Κάμψη των πωλήσεων και συρρίκνωση ζημιών ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ο ...
Σάνυο: Διεύρυνση ζημιών το πρώτο τρίμηνο του 2013
Ζημίες 1,28 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική ΑΕ, το ...
Συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος Fourlis
Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,9 εκατ. ευρώ ...
Autohellas: Μείωση ζημιών το α΄τρίμηνο
Μείωση ζημιών και πτώση εσόδων παρουσίασε η εταιρεία Autohellas το πρώτο ...