Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 6C°,
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στα 421 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων της ΕΤΕ
Σε 421 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου της Εθνικής ...
Αύξηση 31,1% για τα κέρδη της ΕΥΑΘ στο 9μηνο
Αύξηση της τάξεως του 31,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΕΥΑΘ στο ...
Καθαρά κέρδη 262 εκ. ευρώ για την Εθνική
Στα 263 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθιαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα

Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα

 Καθαρά κέρδη εννεαμήνου 1,176 δισ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, τα κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ για το εννεάμηνο του έτους ανήλθαν σε 1,176 δισ. ευρώ. σε σχέση με 262 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,241 δισ. ευρώ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 1, 072 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε οργανικά κέρδη εννεάμηνου ύψους 169 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία νέων επισφαλειών στην Ελλάδα συνέχισε να βαίνει μειούμενη σε τριμηνία βάση (-6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και -36% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013), ως απόρροια της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος. Τα συνολικά κόστη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες περιστολής δαπανών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η Εθνική Τράπεζα συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Οι επιδόσεις της Finansbank επιβεβαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του γ' τριμήνου να διαμορφώνονται σε 109 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 27% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 36% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2013. Ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου CΕT1 ανήλθε σε 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των προσφάτων stress tests που διενήργησε η ΕΚΤ, και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), δεν πρόεκυψε καμία ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις της ΕΤΕ αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 46,1 δισ.ευρω, αντανακλώντας τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ισχυρή άνοδος τόσο των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, όσο και των λογαριασμών όψεως (+8%), ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου παρέμειναν σταθερές. Η αύξηση της καταθετικής βάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επετεύχθη σε περιβάλλον συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

καταθέσεων.

Οι χορηγήσεις πριν την αφαίρεση των προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 45,2 δισ. ευρω, -3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου λιανικής κατά 4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 81% το Σεπτέμβριο του 2014, έναντι 88% ένα έτος νωρίτερα. Η καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω κατά 10 δισ. ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου 2013 έως σήμερα, αποτελώντας μόλις το 5% του ενεργητικού του Ομίλου (προσαρμοσμένο για τις ομολογίες του EFSF), ενώ η Τράπεζα έχει μηδενική εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA ήδη από το γ΄ τρίμηνο του 2013.

Στην ΝΑ Ευρώπη το εννεάμηνο του 2014, οι δραστηριότητες του Ομίλου απέφεραν καθαρά κέρδη ύψους 43 εκατ. ευρω σε σχέση με 20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εντυπωσιακή ενίσχυση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη σημαντική περιστολή του λειτουργικού κόστους κατά 6% σε ετήσια βάση. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 34 μ.β. σε ετήσια βάση, στις 346 μ.β., ενώ τα οργανικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 6%. Ως αποτέλεσμα, τα προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, στα 113 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Κατά την πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές κι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο. Ειδικότερα, η Εθνική διαθέτει με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους 2 δισ. ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του σεναρίου αυτού 8,9% ή 340 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με το απαιτούμενο 5,5%. H Εθνική είναι η Τράπεζα με το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πλάνο κεφαλαιακών δράσεων στο μέλλον, δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο δυσμενές δυναμικό σενάριο και της διασφαλίζουν πλεόνασμα κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι, μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για τον αναβαλλόμενο φόρο, υπάρχει επιπλέον πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους έως 1,2 δισ.ευρώ πλέον των προαναφερθέντων 2 δισ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο σε ετήσια βάση. Τα κόστη μειώθηκαν αποφασιστικά μετά την εκτεταμένη εθελούσια έξοδο του προσωπικού το προηγούμενο έτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κέρδη προ προβλέψεων καλύπτουν το κόστος κινδύνου, έχοντας ως αποτέλεσμα θετική λειτουργική αλλά και συνολική κερδοφορία. Η Finansbank συνεχίζει να παρουσιάζει δυναμική άνοδο της κερδοφορίας στο γ΄ τρίμηνο, ενώ οι θυγατρικές στη ΝΑ Ευρώπη και η Εθνική Ασφαλιστική συμβάλλουν θετικά στην κερδοφορία. Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 διαμορφώνεται σε 11,8%, ο οποίος είναι και από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά και αντανακλά την ισχυρή θέση της Εθνικής στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Σημαντική άνοδος στην κερδοφορία εννεαμήνου για τον όμιλο Μυτιληναίου
Στα 44,9 εκατ. ευρώ από 24,8 εκατ. ευρώ πέρυσι αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ...
Ζημίες λόγω αυξημένων προβλέψεων για την Πειραιώς
Ζημίες €1.558 εκατ ευρώ εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ...
Eurobank: Aύξηση 9% στα προ προβλέψεων κέρδη
Ζημίες ύψους 207 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο η Εurobank. Ωστόσο, η ...
Attica Group: Κέρδη μετά φόρων 4,15 εκατ. ευρώ
Με κέρδη μετά φόρων 4,15 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2013 για την ...
Περιορισμός κερδών για την ΕΛΒΑΛ
Κέρδη 2 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος ΕΛΒΑΛ, το εννεάμηνο του 2013, έναντι ...
Κατώτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της BBVA
Κατώτερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν τα κέρδη της BBVA στο τρίτο τρίμηνο ...
Στα 344 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εθνικής
Στα 344 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας ...
Με κέρδη στο τρίμηνο η Εθνική
Με κέρδη έναντι ζημιών του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, έκλεισε ...
Στα 1,7 δισ. τα κέρδη της DB, προχωρά σε ΑΜΚ 2,8 δισ.
Στα 1,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Deutsche Bank, ενώ η τράπεζα ...