Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties
Στα 10,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο ...
Επενδύσεις 500 εκατ. την επομένη τριετία από την Grivalia Properties
Επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιήσει στην ...
Στα 15,4 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 15,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties

 Στα 36 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2014 έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (36,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,8 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του ομίλου. Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% (5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ), λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων, κατά τη διάρκεια του 2014. Η εν λόγω μείωση αντισταθμίστηκε από τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου, προερχόμενα, κυρίως, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 6% (1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 48% (3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ), λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.

Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώνονται, ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 11,1

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 9%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 33 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιμα του ομίλου, την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ανήλθαν στα 170 εκατ. ευρώ από 191 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2013 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται, κυρίως, στην πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου, ύψους 56 εκατ. ευρώ της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική ΑΕ, η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων. Την 30η Σεπτεμβρίου 2014, η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 843 εκατ. ευρώ ή 8,32 ευρώ ανά μετοχή.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Στα 2,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΤΙΤΑΝ
 Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και ...
Eurobank Properties: Στα 2,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2013
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της ...
Eurobank Properties: Σύναψη δανείου 60 εκατ.με την HSBC
Την υπογραφή των βασικών όρων σύναψης δανείου πενταετούς διάρκειας ...
ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση 16,9% στα καθαρά κέρδη
Αύξηση 16,9% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της βιομηχανίας ...
Επέστρεψε στην κερδοφορία η Ιονική στο 9μηνο
Σε 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο ...
ΟΠΑΠ: Στα 44,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Στα 44,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο γ΄ τρίμηνο του ...
Στα 25,6 εκατ. τα κέρδη της ΕΥΠΡΟ στο 9μηνο
Στα 25,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το ...
Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Alpha Αστικά Ακίνητα
Στα 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Αστικά ...
Στα 9,21 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 9,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο ...