Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 17C°,
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Μαΐλλης: Στο 80,967% το ποσοστό της HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl
Στο 80,967% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Μαΐλλης, ήτοι 261.463.721 μετοχές ...
Motor Oil: Με 92,41% στην Cyclon μετά τη Δημόσια Πρόταση
Ποσοστό περίπου 92,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού ...
Με 97,49% η Delphi Luxembourg Holdings στην S&B
Συνολικά 49.916.026 μετοχές, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,494% του ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Μαΐλλης: Με 95,41% η HIG Luxembourg μετά τη Δ.Π.

Στο 95,41% (ήτοι 308.113.706 μετοχές) διαμορφώνεται το ποσοστό της HIG Luxembourg στην εταιρεία Μαΐλλης έπειτα από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, κατά την οποία απέκτησε χρηματιστηριακά 15.943.244 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 4,94% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Μαΐλλης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, που επιβεβαιώνει τις χθεσινές πληροφορίες του Capital.gr, το ποσοστό επιτρέπει την «ενεργοποίηση» του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out).

Πιο αναλυτικά:

Την 30η Ιουνίου 2014, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η "Δημόσια Πρόταση") για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι "Μετοχές") εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (η "Εταιρία"), τις οποίες ο Προτείνων κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχε, ήτοι 87.355.134 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 27,05% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της από 26ης Αυγούστου 2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος (το "Πληροφοριακό Δελτίο").

Η περίοδος αποδοχής της Δημοσίας Πρότασης άρχισε την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014, και έληξε την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014 (η "Περίοδος Αποδοχής").

Κατά την 30η Ιουνίου 2014, ο Προτείνων κατείχε 235.570.154 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 72,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επίσης, κατά το διάστημα 03.07.2014 μέχρι 28.08.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, 13.526.237 μετοχές ήτοι ποσοστό περίπου 4,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 43.074.071 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 13,34% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Από την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά 15.943.244 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 4,94% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, 308.113.706 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 95,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι την 9η Οκτωβρίου 2014, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.22 του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους, με τον τρόπο που έχουν υποδείξει στις Δηλώσεις Αποδοχής τους, την 9η Οκτωβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους, έναντι € 0,115 ανά μετοχή, εντός τριμήνου (το "Δικαίωμα Εξόδου").

Σε συνέχεια της λήξης της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων, δεδομένου ότι κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρίας, των οποίων δεν έχει την κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Ο Προτείνων θα υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Εταιρία. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα δημοσιεύσει το αίτημα, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
ΟΤΕ: Κατέχει 1.369.951 ίδιες μετοχές
Στην μεταβίβαση 0,01717208% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ...
Με 79,037% η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl στην Μαΐλλης
Στο 79,037% (255.231.407 μετοχές) ανέρχεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ...
ΟΤΕ: Στο 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου οι ίδιες μετοχές
Συνολικά 813.967 ίδιες μετοχές, δηλαδή 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου ...
ΟΤΕ: Στο 1,16% οι ίδιες μετοχές
Σε 1,1657871%, ήτοι 5.714.110 ίδιες μετοχές, ανέρχεται το ποσοστό του μετοχικού ...
Αιολική: Στο 8,83% η συυμετοχή του κ. Μακαρωνά
Στο 8,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Αιολικής, ήτοι  986.900 ...
Ευρωσύμβουλοι: Με 24,471% o κ. Ταυρίδης Ευστάθιος
Συνολικά 1.798.019 μετοχές και ποσοστό 24,471% επί του μετοχικού κεφαλαίου και ...
Πώληση 6.091 μετοχών από την Τιτάν
Στην πώληση (εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση) 6.901 ιδίων κοινών μετοχών ...
Με 97,74% η Delphi Luxembourg Holdings στην S&B
Ποσοστό 97,74% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ...
Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Millenium-Αυτοί είναι οι όροι
Υπεγράφη η συμφωνία εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ...