Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 14C°,
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Πρόστιμα ύψους 343.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα ύψους 343.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή ...
Πρόστιμα 47.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 Πρόστιμα ύψους 47.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή ...
Πρόστιμα ύψους 132.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 Πρόστιμα ύψους 132.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πρόστιμα ύψους 394.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 394.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της «Εθνικής Πανγαία» σχετικά με τη δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG REAL ETSTATE.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- Επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους €344.000 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με διατάξεις του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και του ν. 3556/2007 αναφορικά με τη σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 και του πρώτου τριμήνου 2011. Οι ως άνω παραβάσεις σχετίζονται κυρίως με συναλλαγές που αφορούν εταιρίες συνδεδεμένων μερών. Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 140.000 στον κ. Δημήτριο Κοντομηνά, €52.000 στον κ. Δημήτριο Πολιτόπουλο, €39.000 στην κα Ελένη Ξηνταράκου, €30.000 στον κ. Γεώργιο Βασιλάκο, €20.000 στην κα Θεοδώρα Τσοτάκη, από € 15.000 σε καθέναν από τους κ.κ. Αλβέρτη Λαυρέντη-Ελευθέριο, Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Ιωάννη Καλαϊτζή και Ιωάννη Ρούσσο και €3.000 στον κ. Ιωάννη Ρόρρη.

-Επέβαλε συνολικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στην «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» για παραβάσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα επέβαλε πρόστιμο 45.000 ευρώ για παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 για μη σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου λήξης 31.3.2011 και γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» προς τους μετόχους της «MIGREAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της «ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών και της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή.

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.», λόγω της απορρόφησής της από την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ».

-Χορήγησε άδειας λειτουργίας στην «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για την λειτουργία της ως Α.Ε.Π.Ε.Υ. με την επωνυμία «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

-Χορήγησε άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση «INVESTMENT YARDΑ.Ε.Ε.Δ.» με έδρα την Αθήνα.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Πρόστιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,335 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,215 εκατ. ευρώ ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ για παράνομες ανοικτές πωλήσεις
  Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δημόσιες προτάσεις για τις θυγατρικές της Βιοχάλκο, πρόστιμα 20.000 ευρώ
Πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ ...
Ε.Κ.: Πρόστιμα 175.000 ευρώ σε πέντε τράπεζες
Πρόστιμα ύψους 175.000 ευρώ σε πέντε τράπεζες επέβαλε η Επιτροπή ...