.Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Συγκεκριμένα, τακτικά μέλη εξελέγησαν:
Από την πλειοψηφία οι Σάββας Αυγέρης, Ντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου, Αναστασία Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κωσταριάς, Γεωργία Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη
Από την μειοψηφία: Γεώργιος Σύρμος, Κώστας Γαβριηλίδης, Ανδρέας Κελεπούρης.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν:
Από την πλειοψηφία: Γιώργος Τσόγκας, Παρασκευή Βεργοπούλου, Ευσταθία Καρδάρα, Κώστας Μητρόπουλος, Κώστας Πετρόπουλος
Από την μειοψηφία: Ευάγγελος Κατσακούλης, Δημήτρης Σιαμπλής, Μάκης Παρασκευόπουλος.