Τα αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου

Πάτρα: Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ο Τ. Σταυρογιαννόπουλος