Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 11C°,
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Ευρωσύμβουλοι: Στις 19/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών
Την 19η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ενέκρινε ...
Σφακιανάκης: Στις 5/6 η τακτική ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ
Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση καλεί στις 05/06/2013 τους μετόχους της ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πλαστικά Κρήτης: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εξέλεξε κατά πλειοψηφία η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27/6. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.220.199 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία. Αναλυτικά, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1ο - 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 ( 01.01.2013 - 31.12.2013) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 24η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2013. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 28η Ιουλίου 2014 (Record Date). Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις 27/06/2014 όπου και όρισε την 1η Αυγούστου 2014 ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.220.199
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,46%
Έγκυρα: 24.220.199
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.220.199 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.

Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2013.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.220.199
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,46%
Έγκυρα: 24.220.199
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.220.199 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.
Θ έ μ α 3ο - Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους :

1)      Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

2)      Κων/νος Περάκης του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

3)      Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ με 24.199.382 ψήφους.

4)       Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

5)      Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

6)      Μελάς Ιωάννης του Δημητρίου με 24.199.382 ψήφους.

7)      Κυκριλής Εμμανουήλ του Βασιλείου με 24.199.382 ψήφους.

8)      Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρων με 24.199.382 ψήφους.

9)      Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

Ταυτόχρονα με την απόφασή της αυτή ορίστηκαν  ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

1)      Αρμάος Δημήτριος του Αλέξανδρου με 24.199.382 ψήφους.

2)      Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης του Γεωργίου με 24.199.382 ψήφους.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

Θέμα 4ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008. Η Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τους:

1)      Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη με 24.199.382 ψήφους.

2)      Αρμάος Δημήτριος του Αλέξανδρου με 24.199.382 ψήφους.

3)      Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης του Γεωργίου με 24.199.382 ψήφους.


Θέμα 5ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους  ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.220.199
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,46%
Έγκυρα: 24.220.199
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.220.199 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.

Θ έ μ α 6ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13821 και επαγγελματική Διεύθυνση  Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.220.199
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,46%
Έγκυρα: 24.220.199
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.220.199 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΚ
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ η Έκτακτη (αυτόκλητη και ...
Δεν εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Δεν εγκρίθηκε από τη σημερινή δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική ...
Ιασώ: Στις 13/6 η τακτική γενική συνέλευση
Την 13η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Τεχνικές Εκδόσεις: Αναβλήθηκε για την 01/10 η τακτική γενική συνέλευση
Η εξ αναβολής τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Τεχνικές ...
ΑΕΓΕΚ: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Στις 28.06.2013, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ εξέλεξε ...
Το νέο ΔΣ της Χαλκόρ
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε η τακτική γενική ...
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Τιτάν ο Τ. Αράπογλου
Η Τιτάν ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης ...
ΑΝΕΚ: Στις 16 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/6 καλεί τους μετόχους της η Abek Lines για ...
Νέο ΔΣ στην Coca-Cola-Νέος πρόεδρος ο Ν. Μαμουλής
Νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία ...