Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 20C°,
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Δεν εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Δεν εγκρίθηκε από τη σημερινή δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική ...
Σφακιανάκης: Ολοκλήρωσε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Panergon
Ολοκληρώθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panergon AE, 100% ...
Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τη Yalco
Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «Yalco ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Yalco: Στο μικροσκόπιο η Yalco Romania

Την περίπτωση πώλησης της θυγατρικής Yalco Romania, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της, εξετάζει η διοίκηση της Yalco, όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος της εταιρείας στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Επίσης, στο πλαίσιο της τακτικής Γ.Σ., εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών χρήσης 2013. Ακόμη, ομόφωνα εγκρίθηκε η ολοκληρωθείσα εκποίηση του συνόλου των ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική Γ.Σ. Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.175.801 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 61,977% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικά, η Γ.Σ. έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

1ο    Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο..

2ο    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

3ο     Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

4ο    Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2014 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2014 και το πρώτο τρίμηνο 2015 και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης και καθορίστηκε η αμοιβή.

5ο    Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 252.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2013 - 30/06/2014 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/7/2014 - 30/6/2015 με μηνιαία αμοιβή 18.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 100.000,00 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 211.800,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/07/2013-30/06/2014 καθώς και η καταβολή του ποσού των 211.800€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/7/2014 - 30/6/2015.
7ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.
Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.175.801 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου
8ο Ολοκλήρωση εκποίησης ιδίων μετοχών
Εκκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 8.175.801,ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου η ολοκληρωθείσα  εκποίηση του συνόλου των ιδίων μετοχών ήτο 50.250 μέσω του Χ.Α.
 
9ο Λοιπές ανακοινώσεις.
Παίρνοντας το λόγο η κα πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η διοίκηση της εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας εξετάζει την περίπτωση πώλησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας YALCO ROMANIA S.R.L. και προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλεί τον Διευθύνοντά Σύμβουλο της εταιρείας, να διερευνήσει τις συνθήκες της αγοράς και να ενημερώσει σχετικά σε εύλογο χρονικό διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ
Σε πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για έκτακτη Γενική ...
Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου
Παρά την ένταση που επικράτησε στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ...
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Κύπρου
Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα «αναζητήσει» στις αγορές η Τράπεζα Κύπρου ...
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανάγκη για ρευστό στον Παναθηναϊκό
Σημαντικές εξαγγελίες έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνεδρίαση του ...
Jumbo: Έκτακτη ΓΣ στις 12/2 για ΑΜΚ
Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 12/2 καλεί τους μετόχους της η Jumbo για ...
Πλήρης κάλυψη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet
Στο 100% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού ...
Βογιατζόγλου: Στις 29/01 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου
Την αύξηση με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή ...
Καράτζη:
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την επέκταση των σκοπών ...
Ευρωσύμβουλοι: Έκτακτη ΓΣ στις 30/11 για ΑΜΚ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.11.2013 για την, μεταξύ άλλων, συζήτηση ...