Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
ΓΕΚΕ: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στη Γ.Σ.
Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων 0,17 ευρώ ...
Geniki Bank: Μη διανομή μερίσματος και νέο Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών καθώς και το νέο ...
Geniki Bank: Μη διανομή μερίσματος και νέο Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών καθώς και το νέο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Geniki Bank: Μη διανομή μερίσματος και νέο Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ.

Τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών καθώς και το νέο διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Geniki Bank, κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση:

1. - Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2013 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και
- Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.

3. Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 της Τράπεζας και των θυγατρικών της την ελεγκτική εταιρία DELOITTE.

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μιχάλης Σάλλας
Γεώργιος Λιακόπουλος
Νικόλαος Καραμούζης
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
Αλέξιος Αδαμόπουλος           Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Παντελής Μαυροδόπουλος    Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Γεώργιος Μάντακας
Μάρθα Μπάρκα
Σολομών Μπεράχας              Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μιχαήλ Σιδηρόπουλος           Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Σωτήριος Συρμακέζης

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.

6. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα, Γεωργίου Λιακόπουλου, Αλέξιου Αδαμόπουλου και Παντελή Μαυροδόπουλου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 68.278.406 μετοχές σε σύνολο 68.322.221 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,94% του μετοχικού κεφαλαίου.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Καρέλια: Πράσινο φως για μέρισμα 8,5 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 8,50 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ ...
Καρέλια: Πράσινο φως για μέρισμα 8,5 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 8,50 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ ...
Καρέλια: Πράσινο φως για μέρισμα 8,5 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 8,50 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ ...
Καρέλια: Πράσινο φως για μέρισμα 8,5 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 8,50 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ ...
Στις 24/6 η ΓΣ του ΟΤΕ για μη διανομή μερίσματος
Την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των ...
Cyclon: Στις 12/6 η τακτική Γ.Σ. για διανομή ή μη μερίσματος
Την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική ...
Ελλάκτωρ: Μη διανομή μερίσματος για το 2013 θα προτείνει το Δ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 θα προτείνει το διοικητικό ...
Eurobank Properties: Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,18
Τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή, από κέρδη προηγούμενων ...
Eurobank Properties: Ok από την τακτική ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος
Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των ...