Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Κάντε deal με τα ταμεία για να αποφύγετε τις κατασχέσεις
Σε κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας όσων οφείλουν εισφορές ...
Υπ. Εργασίας: Έρχεται ρύθμιση για συμψηφισμό των επιστροφών ΦΠΑ με οφειλές σε ασφαλιστικά Ταμεία
Υποχρεωτικό συμψηφισμό των επιστροφών φόρου (ή ΦΠΑ) με τις βεβαιωμένες ...
Ταμεία: Ρυθμίστε τα χρέη σας, έρχονται κατασχέσεις
Σε κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας όσων οφείλουν εισφορές ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πώς να αποφύγετε τις κατασχέσεις για χρέη στα ταμεία

Πώς να αποφύγετε τις κατασχέσεις για χρέη στα ταμεία

Περιθώριο 20 ημερών να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ που λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες σημειώματα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς, όπως ενημερώνονται, σε αντίθετη περίπτωση θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή οι πλειστηριασμοί, οι κατασχέσεις και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Το πρόβλημα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από τους 775.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εκτιμάται ότι οι 575.000 αδυνατούν να καταβάλλουν τακτικές εισφορές προς το ταμείο, ενώ από αυτούς οι 195.000 ήδη έχουν χαρακτηριστεί «αδρανείς», δηλαδή έχουν διακόψει κάθε δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του ταμείου δείχνουν ότι ολοένα και λιγότεροι οφειλέτες σπεύδουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε μήνα, περί τους 200 με 250 απ’ όσους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους Τα χρέη προς το ταμείο έχουν εκτιναχθεί στα 5,9 δισ. ευρώ.

Παρ’ ότι το ΙΚΑ δέχεται από τους οφειλέτες του να πληρώνουν «ότι έχουν», προκειμένου να διατηρούν ενεργή τη ρύθμισή τους, ακόμη κι αν η καταβολή υπολείπεται κατά πολύ της συμφωνημένης δόσης, ο ΟΑΕΕ δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα όσοι δεν έχουν το σύνολο της δόσης, να θεωρούνται ληξιπρόθεσμοι.

Στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμούν ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οφειλετών σε όλα τα ταμεία, οι οποίοι ενώ μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους, δεν το κάνουν, επικαλούμενοι ως πρόσχημα την κρίση.

Δηλαδή, οι σωρευμένες - συνολικές οφειλές στα δύο ταμεία έφθασαν τα 21 δισ. ευρώ (!), εκ των οποίων το ένα τρίτο δημιουργήθηκε τα τέσσερα χρόνια του μνημονίου.

Κατόπιν τούτων, η Τρόικα εισηγείται στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης -για όλους όσοι δεν μπήκαν στη ρύθμιση- με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά και να υποχρεώσει όλους όσοι χρωστούν στο ταμείο τους (κυρίως στον ΟΑΕΕ) πρώτα να εξοφλούν τις οφειλές τους και στη συνέχεια να παίρνουν σύνταξη.

Η ρύθμιση

Μηνιαία δόση μέχρι το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη θα μπορούν να καθορίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία για την εξόφληση των χρεών από εισφορές που θα ενταχθούν είτε στην πάγια ρύθμιση (για οφειλές από 1/1/2013 και μετά) είτε στη «νέα αρχή» (για τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως τις 31/12/2012).

Στις ρυθμίσεις -τόσο της πάγιας όσο και της νέας αρχής- δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο δόσης ή ύψος οφειλής, παρά μόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, οπότε, εφόσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις, ανάλογα το εισόδημά τους, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή έως 100 δόσεις ή να καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος, για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, τις δόσεις (όσοι δεν ενταχθούν σε ρύθμιση και δεν καταβάλουν αυτό το μήνα την πρώτη δόση, χάνουν τις 48), τις εκπτώσεις και τις επιβαρύνσεις, έχει ως εξής:

Προϋποθέσεις ένταξης - Δικαιολογητικά

Πέραν της αίτησης, ο οφειλέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει στον αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης όργανο, ανάλογα με το ύψος της κύριας οφειλής:

i. Έως 5.000 ευρώ:
- Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στη μηνιαία δόση.

ii. Από 5.000 έως 50.000 ευρώ (πάγια ρύθμιση) / 75.000 ευρώ (ρύθμιση νέας αρχής):
- Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών.

iii. Άνω των 50.000 ευρώ (πάγια) / 75.000 ευρώ (νέα αρχή):
- Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii περίπτωσης.
- Βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

iv. Άνω των 150.000 ευρώ (πάγια) / 300.000 ευρώ (νέα αρχή):
- Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii περίπτωσης.
- Βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή της ως άνω iii περίπτωσης.
- Σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

α) προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,

β) πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,

γ) εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και

δ) οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις εν λόγω ρυθμίσεις είναι η υποβολή των εκ του νόμου δηλώσεων ασφάλισης μισθωτών των τελευταίων 5 ετών, όπου αυτές προβλέπονται και η μη καταδίκη του οφειλέτη ή άσκηση κατ' αυτού ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Ως εκ τούτου, ο οφειλέτης με υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις ύψους κύριας οφειλής έως 50.000 ευρώ (πάγια) / 75.000 ευρώ (νέα αρχή) η αδυναμία εξόφλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις ύψους κύριας οφειλής άνω των 50.000/75.000 ευρώ η αδυναμία εξόφλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού αξιολογείται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα, στη δε βεβαίωση - μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνεται η καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη ρύθμιση της νέας αρχής, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης, η δε διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30/06/2017.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

- Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς. Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 15%.

- Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

- Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Σε περίπτωση απώλειας ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης, καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

Ρύθμιση των οφειλών

Πάγια ρύθμιση: Εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλές μετά των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, μέχρι τις 31/12/2012, ενώ για το διάστημα από 01/01/2013 και μέχρι τον προηγούμενο του μήνα υποβολής του αιτήματος η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με το επιτόκιο και ρυθμίζονται σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Επίσης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, δύναται να εντάσσονται και οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Ρύθμιση νέας αρχής: Εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως την 31/12/2012 οφειλές μετά των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ή καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση για όσους τις οφείλουν, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων μέχρι τις 31/12/2012 και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
- έκπτωση 25%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως 30/06/2017
- έκπτωση 30%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως 30/06/2016
- έκπτωση 35%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως 30/06/2015
- έκπτωση 40%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως 30/06/2014
- έκπτωση 50%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως 01/07/2013.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, ενώ οι υπολειπόμενες καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου της καταβολής μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση, με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. Η αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύναται να προσδιορίσει το λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής με πάγια εντολή οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των 65 ετών, των οποίων η οφειλή δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, καθώς και οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Στις ανωτέρω δύο εξαιρέσεις δύναται η πληρωμή των δόσεων να διενεργείται και με απλή εντολή.

Στις ρυθμίσεις τόσο της πάγιας όσο και της νέας αρχής δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο δόσης ή ύψος οφειλής, παρά μόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, οπότε, εφόσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις, ανάλογα το εισόδημά τους, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή έως 100 δόσεις ή να καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Στη διακριτική ευχέρεια των Φορέων βρίσκεται η δυνατότητα ορισμού ελάχιστου ορίου δόσης ή ύψους οφειλής για ένταξη στη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δόση οφειλών, που αφορά συνολικά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και το δημόσιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη.

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης νέας αρχής να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηναίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Ρυθμίστηκαν οφειλές 2, 03 δισ. ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία
Τις πρώτες 20 ημέρες της εφαρμογής της νέας ρύθμισης των οφειλών σε ...
Στρατούλης: Έσοδα 1,5 δισ. στα Ταμεία από τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ θα εισρεύσουν στα ασφαλιστικά ταμεία ...
Στρατούλης: Την επόμενη εβδομάδα η ρύθμιση για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία
Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η ...
Τα οφέλη και οι «παγίδες» της νέας ρύθμισης για τους οφειλέτες
Τα υπέρ και τα κατά της νέας ρύθμισης οφειλών μετρούν ήδη όσοι χρωστούν ...
Πλακιωτάκης:
Την εκτίμηση ότι «η ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα από την κυβέρνηση ...
Ποιοί μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και ταμεία
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία προώθησης στη Βουλή της ...
7.018 κατασχέσεις και πλειστηριασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στο 10μηνο για οφειλές από το ΙΚΑ
Αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις κινητής και ακίνητης ...
Πως να ρυθμίσετε οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία
Δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ...
Πως θα γίνει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η καταβολή του ΦΑΠ
Το αργότερο ως την 1 Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση ...