Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 6C°,
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στα 421 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων της ΕΤΕ
Σε 421 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου της Εθνικής ...
Στα 275 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της Πειραιώς
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου της ...
Πειραιώς: Επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη €280 εκατ
Επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη €280 εκατ ανακοίνωσε ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη

Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη

Στα 245 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του ομίλου της Πειραιώς, αυξημένα κατά 8% έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

Στα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους €32 εκατ και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -€22 εκατ από τις θέσεις στην Ουκρανία λόγω υποτίμησης του τοπικού νομίσματος).

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ομίλου είναι τα εξής:

* Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €479 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 4ο 3μήνο 2013.

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €80 εκατ, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση για τις προμήθειες του αγροτικού τομέα (€12 εκατ), ενώ ο Όμιλος έχει αρχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

* Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €553 εκατ, ενώ το λειτουργικό κόστος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα €323 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών €32 εκατ. Δηλαδή το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 21% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (€408 εκατ).

* Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €481 εκατ ή 2,6% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 3,6% το 4ο 3μηνο του 2013, επωφελούμενες από την αισθητή μείωση της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση.

* Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -€247 εκατ.

Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία τα μεγέθη του ομίλου στις 31 Μαρτίου ήταν τα εξής:

* Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,5 δισ, παρουσιάζοντας 1% μείωση έναντι του Δεκεμβρίου 2013*.

* Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €54,6 δισ, ενισχυμένες κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, ενώ η διάρθρωσή τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική με τη σχέση καταθέσεις ταμιευτηρίου-όψεως και προθεσμίας να διαμορφώνεται σε 40% / 60%.

* Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως*), σε ένα περιβάλλον αρνητικής, παρότι επιβραδυνόμενης, οικονομικής ανάπτυξης και διαμορφώθηκαν σε €73,6 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €59,5 δισ.

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Μάρτιο 2014 στο επίπεδο του 109%, έναντι 111%* το Δεκέμβριο και 113% το Σεπτέμβριο 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 9% επί του ενεργητικού.

* Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 37,9%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 1ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στο 1,0% από 1,3% το 4ο 3μηνο 2013), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.

* Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,2%, τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο, έναντι 15,6% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

* Τα pro-forma συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς (περιλαμβάνεται η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ και η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου €750 εκατ) ανήλθαν στα €9,3 δισ, ενώ ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το νέο Πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό για τα διεθνή δεδομένα επίπεδο του 14,4%.

* Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2014 αριθμούσε 1.374 μονάδες, με 964 καταστήματα στην Ελλάδα και 410 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.402 άτομα, 16.454 σε εγχώριες και 5.948 σε διεθνείς δραστηριότητες.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Alpha: Κέρδη προ προβλέψεων 294,6 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα κέρδη προ προβλέψεων της Alpha Bank στο ...
Ζημίες λόγω αυξημένων προβλέψεων για την Πειραιώς
Ζημίες €1.558 εκατ ευρώ εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ...
Eurobank:  Στα 222 εκατ. ευρώ τα προ προβλέψεων κέρδη β΄ τριμήνου
Με περιορισμένες ζημιές της τάξης των 186 εκατ. ευρώ αλλά και με ...
Eurobank: Aύξηση 9% στα προ προβλέψεων κέρδη
Ζημίες ύψους 207 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο η Εurobank. Ωστόσο, η ...
Στα €177εκ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Eurobank
Στα €177εκ. ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων της Eurobank το Δ΄ τρίμηνο, από ...
Στα 2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων της HOL
Στα 2,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ φόρων κέρδη της Hellas OnLine στο 9μηνο ...
Στα 78 εκατ. τα κέρδη της Ryanair στο πρώτο 3μηνο
Στα 78 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων για την αεροπορική ...
Στα 49,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ
Στα 49,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ για τους τρεις πρώτους ...
ΟΛΠ: Στα 1,13 εκ. τα κέρδη τριμήνου
Θετικά είναι τα αποτελέσματα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς για το α ...