Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 17C°,
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Το νέο ΔΣ της Χαλκόρ
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε η τακτική γενική ...
ΑΝΕΚ: Στις 16 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/6 καλεί τους μετόχους της η Abek Lines για ...
Σφακιανάκης: Στις 5/6 η τακτική ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ
Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση καλεί στις 05/06/2013 τους μετόχους της ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Frigoglass: Στις 27/5 η γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Στις 27 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglas για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουνς ως εξής:

1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2013.

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).

5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

7) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του πιο πάνω άρθρου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Πλαστικά Κρήτης: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.
Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εξέλεξε κατά ...
ΟΛΘ: Στις 25/6 η τακτική Γ.Σ. για τη διάθεση των κερδών
Στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Ευρωσύμβουλοι: Στις 19/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών
Την 19η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Ιασώ: Στις 13/6 η τακτική γενική συνέλευση
Την 13η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Βιοκαρπέτ: Στις 18/6 η τακτική γενική συνέλευση
Στις 18/6/2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των ...
Nexans: Στις 15/5 η τακτική γενική συνέλευση
Στις 15 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη, καλούνται οι μέτοχοι της Nexans σε τακτική ...
Intertech: Στις 14/2 η γενική συνέλευση για νέο Δ.Σ.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η έκτακτη γενική ...
Τεχνικές Εκδόσεις: Αναβλήθηκε για την 01/10 η τακτική γενική συνέλευση
Η εξ αναβολής τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Τεχνικές ...
S&B: Στις 27/6 η τακτική Γ.Σ. για διαγραφή μετοχών
Την Πέμπτη 27 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ...