Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 21C°,
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Η Jumbo διανέμει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για ...
Με 14,14% η Alpha Trust στην Ανδρομέδα
Στο 14,14% διαμορφώθηκε η έμμεσο ποσοστό της Alpha Trust ΑΕΠΕΥ επί του συνόλυο ...
Ανδρομέδα: Αγορά μετοχών από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ
Σε αγορά 75 κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust Ανδρομέδα, συνολικής ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Alpha Trust-Ανδρομέδα: Διανέμει μέρισμα 0,80 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Α' επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, η συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού 334.086,40 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,80 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 392 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και δεν δικαιούνται μέρισμα.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 29/4/2014. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 2/5/2014 (record date). Η καταβολή θα αρχίσει την 8/5/2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Alpha Bank.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 6.272.00 ευρώ με διαγραφή 392 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ και τη μεταφορά του ποσού αυτού σε αποθεματικό, με χρέωση του λογαριασμού «κέρδη από διαγραφή ιδίων μετοχών» και β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης και την αγορά ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, στο χρονικό διάστημα από 30/4/2014 έως 23/4/2016, η εταιρεία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 50,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό του 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της.

Σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, η εταιρεία ενημερώνει ότι, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ρευστότητας στη διαπραγμάτευση της μετοχής, προτίθεται να διενεργεί, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αγορές καθ' υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Οι ημερήσιες αγορές δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Ανδρομέδα: Από 16/7 η παύση διαπραγμάτευσης 392 μετοχών
Από την 16/7/2014 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 392 μετοχών της Alpha Trust ...
Αγορά 97 μετοχών από την Alpha Trust
Στην αγορά 97 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, ...
Αγορά 101 μετοχών από την Alpha Trust
Στην αγορά 101 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, ...
Αγορά 108 μετοχών από την Alpha Trust
Στην αγορά 108 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, ...
Αγορά 185 μετοχών από την Alpha Trust
Σε αγορά 185 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, ...
Alpha Trust: Αγορά 416 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 416 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 995 μετοχών από την Alpha Trust
Σε αγορά 995 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, ...
Ανδρομέδα: Με 23,34% η Alpha-Trust ΑΕΔΑΚ
Στο 23,34% άμεσα και έμμεσα ανέρχεται ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ...
AS Εμπορική: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2012
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ...