Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 4C°,
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Μετατίθεται η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Algae Farms στο χρηματιστήριο
Σε χρονική μετάθεση της διεξαγωγής της δημόσιας προσφοράς, καθώς και ...
Πειραιώς: Στις 16/4 οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
Την ερχόμενη Δευτέρα 7 Απριλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για την ...
Ολοκληρώθηκε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς για τον ΔΕΣΦΑ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Πειραιώς: Στο 1,71 η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς

Πειραιώς: Στο 1,71 η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς

Η συνολική ζήτηση στη Δημόσια Προσφορά για την ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε σε 176.208.776 νέες μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες κατά 1,71 φορές περίπου, σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η τράπεζα, η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης € 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building).

Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς). Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Από τις ως άνω Νέες Μετοχές:

i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και, συγκεκριμένα,

α) 19.726.167 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19,16% της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. στ) του ν. 3401/2005, όπως ισχύει, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»), και

β) 83.215.009 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 80,84% της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»), και ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε € 1.749.999.998,80 [Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60)].

Η συνολική ζήτηση από τις 16.886 αιτήσεις, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 176.208.776 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέες Μετοχές (ήτοι 102.941.176 Νέες Μετοχές) κατά 1,71 φορές περίπου.

Επίσης:

i) η ζήτηση από τις 16.822 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 142.442.660 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 83.215.009 Νέες Μετοχές κατά 1,71 φορές περίπου, και

ii) η ζήτηση από τις 64 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 33.766.116 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 19.726.167 Νέες Μετοχές κατά 1,71 φορές περίπου. Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 Νέες Μετοχές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά και την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, την 10.04.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και

α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και

β) 1.266.666.666 προνομιούχες ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Βράβευση του Μιχ. Σάλλα, από τον Βασ. Κικίλια, για την προσφορά της Πειραιώς στην ΕΛΑΣ
Τιμητική διάκριση στον πρόεδρο του ΔΣ του Ομίλου της Τράπεζας ...
Nomura: Αναβαθμίζει την Eurobank, αυξάνει τις τιμές-στόχους των ΕΤΕ, Πειραιώς και Alpha
Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των Εθνικής Τράπεζας, ...
Eurobank: Μεταξύ 0,30 – 0,33 ευρώ το εύρος της δημόσιας προσφοράς
Μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμών για την αύξηση κεφαλαίου ...
Στις 25 Απριλίου αρχίζει η τριήμερη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα για την  ΑΜΚ της Eurobank
Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς, στο ...
Πειραιώς: Με 67,30% το ΤΧΣ
Ποσοστό 67,30% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας ...
Σε 1,74 δισ. τα συνολικά κεφάλαια για την ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς
Τα συνολικά κεφάλαια, τα οποία συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και ...
Βελτιωμένη προσφορά ζητά το ΤΑΙΠΕΔ απο τη Lamda για το Ελληνικό
Να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά έως την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 κάλεσε τη ...
Πειραιώς:
Κατά 1,5-2 φορές υπερκαλύφθηκε η διάθεση για τις μετοχές και τα warrants, που ...
Ευρωζώνη: Στο +2,1% ο δείκτης προσφοράς χρήματος Μ3
Στο +2,1% ανήλθε ο δείκτης προσφοράς χρήματος Μ3 στην Ευρωζώνη τον ...