Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 9C°,
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Απορρίφθηκε το σχέδιο εξυγίανσης της Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες
Απέρριψε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την αίτηση της εταιρείας ...
Εγκρίθηκαν από τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της Μπ. Βωβός, που ...
Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές για την εταιρεία ΕΛΙΧΘ
Τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης κατ΄ άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

ΕΛΙΧΘ: Πράσινο φως στη συμφωνία εξυγίανσης

ΕΛΙΧΘ: Πράσινο φως στη συμφωνία εξυγίανσης

Εγκρίθηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ η υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106β Ν. 3588/2007 (όπως ισχύει) και κατάθεση αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εισηγμένη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 8ης Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.583.680 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 54,57%.

Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 –31.12.2013. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΑΕΟΕΛ" για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και ειδικότερα ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ως Τακτικός Ελεγκτής και ως Αναπληρωματικός ο Γρηγόρης Κούτρας του Ηλία με ΑΜ ΣΟΕΛ 13601. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

4. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε του Ν. 2190/1920, εταιριών. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για την χρήση του 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2014 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2014. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

6. Έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106β Ν. 3588/2007 (όπως ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων. Μετά από ανάγνωση του κειμένου της συμφωνίας εξυγίανσης το θέμα εγκρίθηκε. Ψήφισαν: Υπέρ 16.583.680 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
ΕΛΙΧΘ: Έφεση κατά της απόρριψης από το Πρωτοδικείο Αθηνών του σχεδίου εξυγίανσης
Έφεση κατά της απόρριψης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών του ...
Στις 28 Ιανουαρίου συζητείται η αίτηση εξυγίανσης της
 Στις 28-01-2015 θα συζητηθούν από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ...
Δεν εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Δεν εγκρίθηκε από τη σημερινή δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική ...
Κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο από την Μπάμπης Βωβός η συμφωνία εξυγίανσης
Τις αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης κατέθεσε στο ...
Στις 30/6 η τακτική ΓΣ της Μουζάκης
Στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση ...
Απορρίφθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της PC Systems
Απορρίφθηκε η από 28/3/2013 συμφωνία εξυγίανσης που έχει συνάψει η ...
ΝΕΛ: Δεν έγινε δεκτή η αίτηση εξυγίανσης
Η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ...
Κύπρου: Στα τέλη Ιουλίου θα εξέλθει από το καθεστώς εξυγίανσης
Μέχρι τις 30 Ιουλίου η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να εξέλθει από το ...
Επιχείρηση εξυγίανσης του Δημοσίου-Πως θα φύγουν οι επίορκοι, τι αλλάζει στα υπουργεία
Επιχείρηση εξυγίανσης του ελληνικού Δημοσίου ξεκινά άμεσα η ελληνική ...