Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 8C°,
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties
 Στα 36 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το ...
Στα 15,4 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 15,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο ...
Στα 9,21 εκατ. τα κέρδη της Eurobank Properties
Στα 9,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Eurobank Properties: Στα 2,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2013

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους 43 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Eurobank Properties για τη χρήση του 2013 έναντι ζημιών 28,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά τη χρήση 2013 σε σχέση με πέρυσι ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν μείωση κατά 5% (από 39 εκατ. ευρώ σε 37 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω των μειώσεων των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.

2. Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 16% (από 8,7 εκατ. ευρώ σε 7,3 εκατ. ευρώ) λόγω της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.
3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 29% (από 3,1 εκατ. ευρώ σε 2,2 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων.
4. Οι ζημίες του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 65 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η πτώση αυτή οφείλεται στις παραπάνω μειώσεις των ενοικίων, καθώς και στα υψηλά επιτόκια προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις.
5. Τα έξοδα των φόρων αυξήθηκαν κατά 23% (από 2,2 εκατ. ευρώ σε 2,7 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω αντιλογισμού φόρων της προηγούμενης χρήσης.

Επιπλέον, η εξαγορά της Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. στις 31/12/2013 συνέβαλε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά 12 εκατ. ευρώ. Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής έναντι της αντίστοιχης περιόδου:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,8 φορές έναντι 7,9 φορές.
• Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 16% έναντι 12%.
• Δάνεια προς Επενδύσεις: 22% έναντι 15%.
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 34 εκατ. ευρώ έναντι 38 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ από 83 εκατ. ευρώ. Διαθέσιμα 7 εκατ. ευρώ καθώς και δανειακές υποχρεώσεις 56 εκατ. ευρώ προέρχονται από την εξαγορά της Cloud Ελλάς Κτηματική Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) παρουσίασε αύξηση στα 631 εκατ. ευρώ ή 10,34 ευρώ ανά μετοχή έναντι 10,30 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η παρούσα εσωτερική αξία δε λαμβάνει υπόψη την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 193 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties
Στα 10,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο ...
Επενδύσεις 500 εκατ. την επομένη τριετία από την Grivalia Properties
Επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιήσει στην ...
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ακινήτων στην Eurobank Properties
Ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση του χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το ...
Eurobank Properties: Σύναψη δανείου 60 εκατ.με την HSBC
Την υπογραφή των βασικών όρων σύναψης δανείου πενταετούς διάρκειας ...
Στα 25,6 εκατ. τα κέρδη της ΕΥΠΡΟ στο 9μηνο
Στα 25,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το ...
ΤΑΙΠΕΔ: Η Eurobank Properties, ο επενδυτής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων
Τον επιλεγέντα επενδυτή για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από ...
ΑΜΚ 193 εκατ. από την ΕΥΠΡΟ
Σε ΑΜΚ ύψους περίπου 193 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank Properties με τιμή ...
Ζημιές για την Eurobank Properties
Ζημιές για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο παρουσίασε η Eurobank Properties στο πρώτο ...
Αγορά 2000 μετοχών από την Eurobank Properties
Σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,38 ευρώ ανά μετοχή και ...