Από την Πάτρα στο Παρίσι με... αγάπη! (pics)

Στην Disneyland!

Από την Πάτρα στο Παρίσι με... αγάπη! (pics)

Στις Βερσαλίες!

Από την Πάτρα στο Παρίσι με... αγάπη! (pics)

Στο Moulin Rouge!

Από την Πάτρα στο Παρίσι με... αγάπη! (pics)