Η ενίσχυση της χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την στρατηγική πληροφόρηση, το εξειδικευμένο προσωπικό και τη διαμόρφωση ενός στοχευμένου σχεδίου εξωστρεφούς προσανατολισμού, είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας των δυναμικών επιχειρήσεων της περιφέρειας. Αυτό ήταν το κυρίαρχο μήνυμα της ειδικής Δράσης Δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Τετάρτη 29/01/2014, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα, με θέμα: Χρηματοδότηση και Ασφάλιση των Εξαγωγών, που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με τονΣύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στις δράσεις ανάπτυξης δικτυώσεων της Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια “EXPORT EXPERT” του ΣΕΒ και είχε ως στόχο την ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγών. Στην σημαντική αυτή εκδήλωση παρευρέθησαν και χαιρέτησαν οι κ.κ.Γεώργιος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γεώργιος Αγγελόπουλος,Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδος,Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γεώργιος Δ. Κεπενός, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, Θεμιστοκλής Καλπακτσόγλου, Πρόεδρος Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Ειδικότερα, ο κος Γιώργος Κεπενός ανέφερε ότι «Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν ίσως το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη». Ο κος Πλάτων Μαρλαφέκας σημείωσε ότι «Είναι αναγκαίο ο τραπεζικός κλάδος να τροφοδοτεί τις υγιείς επιχειρήσεις».
Ο κος Θεμιστοκλής Καλπακτσόγλου επεσήμανε ότι «Υπάρχει ένας στόχος που θεωρώ ότι είναι εφικτός: το 2020 να έχει φτάσει η εξωστρέφεια στο 50% του ΑΕΠ». Ο κος Αναστάσιος Αλεξανδρίδης τόνισε ότι «Για να πάμε από το 24% στο 50% θέλουμε τρία πράγματα: νέα προϊόντα, νέες αγορές και νέες επιχειρήσεις».
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και παρουσιάσεις εκ μέρους του ΣΕΒ, τόσο από τον Δρ Γιώργο Ξηρογιάννη, Επικεφαλή του Γραφείου Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νέου ανταγωνιστικού προτύπου που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα, όσο και από τον κο Κωνσταντίνο Γιαννάτο, Συντονιστή στο Γραφείο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, ο οποίος παρουσίασε τη συνολική εξέλιξη αλλά και τις προοπτικές της Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια ‘Export Expert’.
Ειδικότερα, ο Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των εξαγωγών (πτώση κατά 22% το Νοέμβριο του 2013 σε σχέση με το 2012, την μεγαλύτερη τα τελευταία τέσσερα χρόνια) αλλά και στις δυσκολίες ρευστότητας που έχουν σαν αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση (μέσα σε ελάχιστο χρονικά διάστημα) όλων των θετικών προσπαθειών που έκαναν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις τα χρόνια πριν την κρίση. Επίσης, τόνισε ότι το αντίδοτο βρίσκεται σε μια νέα βιομηχανική πολιτική η οποία θα στηρίζει τις επιχειρήσεις να δημιουργηθούν προϊόντα ικανά να αντιστέκονται στο διεθνή ανταγωνισμό τιμών.
Ακολούθησαν οι εξειδικευμένες εισηγήσεις και παρουσιάσεις από τους κ.κ. Άγγελο Κωτσιόπουλο Γενικό Διευθυντή του ΟΑΕΠ, Γεώργιο Κόκκινο εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, Μαρία Καραθανάση εκ μέρους της Alpha Bank, Θεόδωρο Ανδρουτσόπουλο εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς, Ρόζα Αθανασίου και Αθανάσιο Ντάφλο εκ μέρους της Eurobank, Βασίλη Στάχτο εκ μέρους της Dromeus Capital Group, σχετικά με τα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων για την υποστήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες για τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Η Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας του ΣΕΒ συνεχίζει δυναμικά, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης και επιμόρφωσης. Ήδη συμμετέχουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.