Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 18C°,
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Αγορά 8.300 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 8.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,2992 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 14.600 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 14.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,9696 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 15.564 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 15.564 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8580 ευρώ ανά μετοχή και ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Τέρνα Ενεργειακή: Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Στην εκποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχών που έχουν προκύψει από δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (με απόφαση της γ.σ. μετόχων στις 25/7/2013 και 24/5/2012) και στην απόδοση του αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους μετόχους προτίθεται να προβεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κατά το ποσό του 1.261.320 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 4.204.400 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουλίου 2013, και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 1η Νοεμβρίου 2013, προέκυψαν 5.918 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, προέκυψαν επίσης 68 επιπλέον κλασματικά δικαιώματα επί των 1.719 κλασματικών δικαιωμάτων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σύμφωνα με την από 24/5/2012 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.  Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι μέτοχοι κάτοχοι κλασματικών δικαιωμάτων από την ως άνω αύξηση θα εισπράξουν το ποσό της εκποίησης των 1.787 μετοχών, κατά την αναλογία του ο κάθε ένας.

Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, οπότε και εκπνέει η προθεσμία κατά την οποία παρέχεται στους μετόχους το δικαίωμα είτε να διαθέσουν είτε να αποκτήσουν κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών, προτίθεται να προβεί στην εκποίηση των ως άνω κλασματικών υπολοίπων μετοχών και στην απόδοση του αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους μετόχους.

Τα κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν 3371/2005 και την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13/375/17.3.2006.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα ακολουθήσει την διαδικασία εκποίησης όπως ορίζεται από το νόμο. Η εταιρεία θα αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη χορήγηση άδειας για την εκποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των προς εκποίηση μετοχών, τον διορισμό Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργειά της και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Οι μετοχές θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το ποσό της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Αγορά 17.700 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 17.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,0337 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 13.600 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 13.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,0464 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 17.500 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 17.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,2723 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 481 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 481 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,1800 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 481 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 481 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,1800 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 10.000 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,0325 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 19.000 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 19.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,0523 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 18.084 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 18.804 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,0887 ευρώ ανά μετοχή και ...
Αγορά 15.504 μετοχών από την Τέρνα Ενεργειακή
Σε αγορά 15.504 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7071 ευρώ ανά μετοχή και ...