Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 10C°,
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Άνοδος 35% για τα λειτουργικά κέρδη του Μυτιληναίου το 2013
Αύξηση 35% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και ...
Στα 809 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εθνικής για το 2013
Στα 809 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής ...
Μειώθηκαν οι δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών το 2013, αυξήθηκαν μέσω χρεωστικών
Στα 958 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι δαπάνες μέσω χρεωστικών καρτών Visa το ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

ΤτΕ: Κέρδη 831,1 εκατ. για το 2013

ΤτΕ: Κέρδη 831,1 εκατ. για το 2013

Σε 831,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρήση του 2013 έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Την ίδια στιγμή, τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση, ενώ παράλληλα για μία ακόμη χρήση μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 817,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα που αποκόμισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίμων καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013

Έσοδα
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.600,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.995,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 46,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη προσφυγή των τραπεζών σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ειδικότερα:
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2.888,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 49,3%.
- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, έναντι 71,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
- Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
- Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 30,8%.

Έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 33,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 300,4 εκατ. ευρώ, έναντι 334,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με δαπάνες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ (-7,7%).

Η Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών της μείωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα λειτουργικά της έξοδα. Το σύνολο της μείωσης στην περίοδο αυτή ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ (-31,6%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε σημαντικά ο περιορισμός των δαπανών προσωπικού κατά 60,3 εκατ. ευρώ (-29,1%).

Οι μειώσεις των λειτουργικών εξόδων πραγματοποιήθηκαν παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της Τράπεζας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, εργασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών κ.λπ.), για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις κατά πολύ αυξημένες υποχρεώσεις της, παρά τη σημαντική μείωση του προσωπικού της την τελευταία εξαετία (κατά 864 υπαλλήλους).

Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2013, κατά 468,8 εκατ. ευρώ.

Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.

Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 6.651,8 εκατ. ευρώ.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Folli Follie: Στα 347,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2013
Στα 347,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Folli Follie, τη χρήση 2013, ...
EKT: Μειώθηκαν τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα το 2013
Στα 437 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ...
ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 40,5 εκατ. στο 9μηνο 2013
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της EXAE, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στο ...
Στα 25,6 εκατ. τα κέρδη της ΕΥΠΡΟ στο 9μηνο
Στα 25,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το ...
Κατώτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της BBVA
Κατώτερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν τα κέρδη της BBVA στο τρίτο τρίμηνο ...
Στα 344 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εθνικής
Στα 344 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας ...
Ζημιογόνο το 6μηνο για την Ελληνική Τράπεζα
Στα 46,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Ελληνικής Τράπεζας το α' ...
Στα 78 εκατ. τα κέρδη της Ryanair στο πρώτο 3μηνο
Στα 78 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων για την αεροπορική ...
Στα 375 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Eurobank
Στα 375 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Eurobank στο α' τρίμηνο. Tα ...