Η Επιχείρηση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Διεύθυνση :
  • Πόλη :
  • Τηλέφωνο :
  • E-mail :
  • Website :
  • Οδός Κωνσταντινουπόλεως 29, Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα
  • Πάτρα
  • 2610455550
Αφετηρία Δρομολόγησης: