1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας» με θέμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Τρίγγος- Πρόεδρος Δ.Σ.)
  2. Έγκριση της αριθμ. 10/2013 Μελέτης του έργου: «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίστας - Σελλών - Αργυρών - Α. Καστριτσίου» του Δήμου Πατρέων προϋπολογισμού 80.000,00€(εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
  3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πατρέων - Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Πολιτιστικού Τομέα Δήμου Πατρέων και ΑΔΕΠ Α.Ε. με τίτλο «Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης Παναχαϊκού Όρους» (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός- Αντιδήμαρχος)
  4. Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: «Συντηρήσεις αυλείων χώρων σχολικών μονάδων (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
  5. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ των Δ/νσεων Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Οικονομικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών ομάδων, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμόδιος Διευθυντής)
  6. Παραχώρηση χώρου (ισογείου - υπογείου αίθουσας) πρώην Σχολικού Κτιρίου Θέας (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας- Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Αλιβιζάτος- Αρμόδιος Διευθυντής)
  7. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δήμου» Δ.Ε. Μεσσάτιδος, αναδόχου κ. Γκουλιούμη Ζήσιμου (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)
  8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση αγροτικής & δημοτικής οδοποιίας» Δ.Ε. Μεσσάτιδος (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης- Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής)