Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 14C°,
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Μειωμένα κατά 57% τα καθαρά κέρδη του ομίλου EXAE
  Μείωση κατά 57% κατέγραψαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ...
Μειωμένα κέρδη κατά 9,15% για την Πλαίσιο Computers
Μειωμένα κατά 9,15% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας Πλαίσιο ...
Μειωμένα κατά 73,9% τα κέρδη του ΟΠΑΠ
Μειωμένα κατά 73,9% στα 67.3 εκατ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ για το ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

F.G. Europe: Μειωμένα κατά 21,94% τα καθαρά κέρδη

Μειωμένα κατά 21,94% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου F.G. Europe ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2013 και ανήλθαν στα 4,06 εκατ. ευρώ έναντι 5,21 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2012.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 80,17 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 87,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,42%, λόγω, κυρίως, της προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας και της διατήρησης των εσόδων στον τομέα της ενέργειας στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του εννεαμήνου του 2012. Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 20,65 εκατ. ευρώ έναντι 23,64 εκατ. ευρώ αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2012, μειωμένα κατά 12,66%.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους, επηρεαζόμενος από αυτόν της μητρικής, διαμορφώθηκε στο 25,76% έναντι 27,01% αυτού του εννεαμήνου του 2012, μειωμένος κατά 1,25 μονάδες. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (ΕBITDA), ανήλθαν στα 11,48 εκατ. ευρώ έναντι 13,95 εκατ. ευρώ, με το δείκτη EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται στο 14,31% έναντι 15,94%. Τα έξοδα διοίκησης – διάθεσης – λοιπά εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,76%, παρά τη μείωση των εξόδων της μητρικής εταιρείας, λόγω, κυρίως, της σημαντικής επιβάρυνσης τους με το ποσό των 0,85 εκατ. ευρώ, που αφορά την έκτακτη εισφορά 10%, υπολογιζόμενη επί των εσόδων των ενεργειακών εταιρειών στο εννεάμηνο. Αναλυτικά, τα έξοδα του ομίλου, το εννεάμηνο, ανήλθαν στα 13,46 εκατ. ευρώ έναντι 13,10 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης γενικά έξοδα / πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 16,79% έναντι 14,97% του αντίστοιχου δείκτη του εννεαμήνου του 2012. Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου (έξοδο), ποσού 1,58 εκατ. ευρώ, είναι σημαντικά μειωμένο (-54,16%), έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του εννεαμήνου του 2012, (έξοδο) ποσού 3,45 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη μείωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του ομίλου οφείλεται στη σημαντική αύξηση των καθαρών πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, του ομίλου (από 0,05 εκατ. ευρώ στα 1,16 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013) και του εσόδου που προέκυψε από την πώληση χρεογράφων, ποσού 0,65 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου, μειωμένες κατά 3,25%, ανήλθαν, την 30/09/2013, στα 138,84 εκατ. ευρώ έναντι 143,50 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2012, λόγω, κυρίως, της μείωσης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων (από 87,13 εκατ. ευρώ, την 31/12/2012, στα 76,08 εκατ. ευρώ, την 30/09/2013).

Τον Οκτώβριο του 2013, με την είσπραξη του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 7,7 εκατ. ευρώ και την εξόφληση ισόποσου δανείου, μειώθηκε περαιτέρω ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του ομίλου, μειωμένα κατά 20,87%, ανήλθαν στα 6,15 εκατ. ευρώ έναντι 7,77 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων κερδών του εννεαμήνου του 2012, διαμορφώνοντας το δείκτη κέρδη προ φόρων / πωλήσεις στο 7,67% έναντι 8,88%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.

Την 10/10/2013, με την υπ’ αριθμόν Κ2-5977 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η συγχώνευση, με απορρόφηση από την F.G. Europe AE των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών, Φειδάκης Service AE και Φειδάκης Logistics AE. Τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, αναμένεται η υπογραφή του νέου ομολογιακού δανείου της F.G. Europe AE, ύψους 65 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και για κεφάλαιο κίνησης. Σε επίπεδο μητρικής: Οι πωλήσεις κλιματιστικών ανήλθαν στα 68,36 εκατ. ευρώ έναντι 74,44 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,16%. Οι πωλήσεις των κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά ανήλθαν στα 18,59 εκατ. ευρώ έναντι 24,06 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 22,73%.

Οι εξαγωγές κλιματιστικών οριακά χαμηλότερες, ανήλθαν στα 49,77 εκατ. ευρώ έναντι 50,34 εκατ. ευρώ. Συνεχίζοντας την ικανοποιητική τους πορεία, αύξηση κατά 37,12% σημείωσαν και οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO στην εσωτερική αγορά, ανερχόμενες στα 1,81 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων το εννεάμηνο του 2012 1,32 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP και MIDEA ανήλθαν στα 1,34 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 2,67 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας, μειωμένα κατά 13,80%, ανήλθαν στα 16,81 εκατ. ευρώ έναντι 19,50 εκατ. ευρώ, λόγω, κυρίως, της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων, το γ΄ τρίμηνο του έτους. Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,49% έναντι 24,83%, μειωμένος κατά 1,34 μονάδες.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Μειωμένα κατά 15% τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ
Στα 4,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από ...
Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα
 Καθαρά κέρδη εννεαμήνου 1,176 δισ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της ...
Αυξημένα κατά 44,29% τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo
Αύξηση κατά 44,29% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo, κατά το ...
Μειωμένα κατά 71,2% τα καθαρά κέρδη της Τέρνα Ενεργειακή το 2013
Μείωση κατά 71,2% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα ...
ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση 16,9% στα καθαρά κέρδη
Αύξηση 16,9% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της βιομηχανίας ...
Διεύρυνση ζημιών για τον όμιλο ΕΤΕΜ
Μειωμένες κατά 17% εμφανίστηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ...
Jumbo: Μειωμένα κατά 23,99% τα καθαρά κέρδη
Οριακά αυξημένες κατά 1,60% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις, για τη χρήση ...
Μύθος: Μειωμένα κατά 7,3% τα κέρδη το 2012
Καθαρά κέρδη 3,03 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3% σε σύγκριση με το 2011, καθώς ...
Μειωμένα κατά 16,5% τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ΕΧΑΕ
Μειωμένα κατά 16,5% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ...