Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 6C°,
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Το Third Point ενδιαφέρεται για την Ελληνική Τράπεζα
Mήλον της Έριδος αποτελεί πλέον η Ελληνική Τράπεζα, εξαιτίας της μη ...
Ζημιογόνο το 6μηνο για την Ελληνική Τράπεζα
Στα 46,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Ελληνικής Τράπεζας το α' ...
Ζημιές έναντι κερδών για την AC Nielsen το 2012
Mειωμένα έσοδα και ζημιές, έναντι κερδών το 2011, κατέγραψε το 2012 η ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Ζημιές έναντι κερδών για την Ελληνική Τράπεζα

Ζημιές 87,2 εκατ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2013 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών 220 χιλ. ευρώ πέρσι, σύμφωνα με το StockWatch.

Αρνητικά στα αποτελέσματα επηρεάζει η επιδείνωση του δανειακού της χαρτοφυλακίου που οδηγεί σε μείωση των εσόδων και αύξηση των προβλέψεων ενώ επηρέασε επίσης η αύξηση των εξόδων λόγω αποζημιώσεων στο προσωπικό που επέλεξε την εθελούσια έξοδο. Παρά τις ζημιές, η τράπεζα ανακοίνωσε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5%.

Στα αποτελέσματα της τράπεζας περιλαμβάνονται οι ζημιές που προέκυψαν από τη μείωση των υποκαταστημάτων της Ελλάδας.

Οι προβλέψεις για απαιτήσεις αυξήθηκαν στα €166,5 εκ. από €72,2 εκ.

Έσοδα

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Ομίλου, μειώθηκε κατά 13% στα €202 εκ. από €230,9 εκ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% στα €135,4 εκ. από €148 εκ.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 20% στα €66,6 εκ. σε σύγκριση με €83 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση των μη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται στα μειωμένα κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ομολόγων και συναλλάγματος σε σύγκριση με πέρσι αλλά και στα μειωμένα έσοδα προμηθειών και δικαιωμάτων από τραπεζικές εργασίες.

Το επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου ανήλθε στο 2,56% από 2,47% τέλος Δεκεμβρίου του 2012.

Έξοδα

Το σύνολο των εξόδων του ομίλου αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με πέρσι στα €112,4 εκ. σε σύγκριση με €100,7 εκ. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώνεται στο 50,9%.

Το σύνολο των αποζημιώσεων των ατόμων που επέλεξαν την εθελούσια έξοδα ανήλθε στα €9,6 εκ. Από την εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης επιτεύχθηκε μείωση 11% στον αριθμό του προσωπικού και εξοικονόμηση 14% στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας. Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλεται στα άτομα που εντάχθηκαν στο σχέδιο υπολογίζεται στα €10 εκ. τα οποία θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της επόμενης τριμηνίας.

Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 62,7% του συνόλου των εξόδων του Ομίλου (Σεπτέμβριος 2012: 71,5%) και το προσωπικό στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 μειώθηκε στα 1.390 άτομα από 1.968 πέρσι.

Προβλέψεις

Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αυξήθηκε κατά 130% και ανήλθε σε €166,5 εκ. από €72,2 εκ. πέρσι.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 και ανέρχονται σε €4,4 δισ. ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν μείωση 29%, στα €5,5 δισ. σε σύγκριση με €7,8 δισ. το Δεκέμβριο 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η μη άντληση ρευστότητας από τον ELA και η μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώνεται σε 16,3% , ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 15,1% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 9,5% (Δεκέμβριος 2012: 8,2%).

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η τράπεζα κατάφερε την εξασφάλιση κεφαλαίων πέραν των κεφαλαιακών αναγκών που καθόρισε το ακραίο σενάριο της Pimco και είναι σε θέση να διαχειριστεί τις περαιτέρω προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.

Στόχοι, προοπτικές

Όσον αφορά τους στόχους και προοπτικές, με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι κατά το 2013 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία με συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας με συνεπακόλουθα τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση της κατανάλωσης και την αύξηση της ανεργίας. Η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης αναμένεται βραχυπρόθεσμα να δημιουργήσει περισσότερες πιέσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας ενώ μεσοπρόθεσμα να επιφέρει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αναφέρεται ότι τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν ενισχύουν την οικονομική αστάθεια στη χώρα.

«Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζα θωρακίζει τον Όμιλο σε ένα ασταθές και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον. Παράλληλα η αύξηση των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να τηρεί τις απαιτήσεις του μνημονίου και τους αυστηρότερους εποπτικούς δείκτες. Επιπλέον, η άντληση κεφαλαίων αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζει την αυτόνομη πορεία του ομίλου και ταυτόχρονα του δίνουν νέα ώθηση και δυναμική ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Στα 76 εκατ. τα κέρδη της Κύπρου στο 9μηνο
Καθαρά κέρδη 76 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο η Τράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ ...
Ζημίες λόγω αυξημένων προβλέψεων για την Πειραιώς
Ζημίες €1.558 εκατ ευρώ εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ...
Μεγάλου: Με μεγάλη αυτοπεποίθηση στα stress tests η Eurobank
Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα με πλειοψηφία ιδιωτών μετόχων (σε ...
Συνεργασία ΣΕΒΤ με την ελληνική τράπεζα τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας
Με την ελληνική τράπεζα τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας, ...
Ζημιόγονο το τρίτο τρίμηνο για την ΕΒΖ
Ζημιές έναντι κερδών και μειωμένο κύκλο εργασιών παρουσίασε η ...
Ζημιές €1,8 δισ. για την Τράπεζα Κύπρου
Ζημιές €1,8 δισ. κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2013 η Τράπεζα Κύπρου ...
Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές €2,2 δισ. για το 2012
Ζημιές €2,2 δισ. ανακοίνωσε σήμερα για το 2012 η Τράπεζα Κύπρου που ...
Ζημιές έναντι κερδών για την ΕΒΖ
Ζημιές έναντι κερδών εμφάνισε η ΕΒΖ για τη χρήση 01/07/2012 έως 30/06/2013 τόσο ...
Ζημιές έναντι κερδών για τη Mevaco
Ζημιές έναντι κερδών και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο ...