Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 18C°,
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Ίλυδα: Από 2/9 με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό
Από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 οι μετοχές της εταιρείας Ίλυδα ...
Κανάκης: Με νέα ονομαστική αξία η διαπραγμάτευση των μετοχών από 10/2
Από 10 Φεβρουαρίου οι μετοχές της εταιρείας Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ θα ...
Κανάκης: Με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό από την Τετάρτη
Από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 οι μετοχές της εταιρείας Στέλιος Κανάκης ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Dionic: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από τις 19/11

Από 19/11/2013 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 7.842.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Dionic με την νέα ονομαστική αξία μετά το split των μετοχών της.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την β΄ επαναλητπιτκή Γ.Σ. των μετόχων της Dionic στις 22/7 ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

α. την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €1,20, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή. Προς σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών,με πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού € 0,30, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν’ ανέλθει από 31.370.399 σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές. Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 9.411.120 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.842.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,20 Ευρώ και

β. την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €7.058.340, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,20 σε €0,30 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €2.352.780, διαιρούμενο σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Την 31/10/2013 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6519 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 7/11/2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με απόφαση της εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία παύσης στο split μετοχών ορίζεται η 13/11/2013,

β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15/11/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία,

γ) Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 7.842.600 νέων Κοινών ονομαστικών μετοχών με την νέα ονομαστική αξία ορίζεται στις 19/11/2013. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Alpha Αστικά Ακίνητα: Με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό από Τετάρτη
Από την 6η Αυγούστου, οι μετοχές της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ θα ...
Σαράντης: Από 1η Απριλίου με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό
Από την 1η Απριλίου 2014, οι μετοχές της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ...
Καράτζη: Με νέα ονομαστική τιμή 1,68 ευρώ από 3 Ιανουαρίου
Με νέα ονομαστική τιμή 1,68 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύονται στο ...
Ονομαστική ψηφοφορία για την εξαίρεση των ναυτιλιακών μετοχών από τα «πόθεν έσχες», θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ονομαστική ψηφοφορία για την επίμαχη ρύθμιση που εξαιρεί τις ...
FHL Κυριακίδης: Με νέα αξία 0,92€ από τις 16/9 οι μετοχές στο Χ.Α.
Με νέα ονομαστική αξία 0,92€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής ...
ΕΛΒΕ: Με νέα ονομαστική αξία από την Τετάρτη στο ταμπλό
Από την Τετάρτη 28 Αυγούστου οι μετοχές της εταιρείας ΕΛΒΕ Ανώνυμη ...
Μπήτρος: Μεταβίβαση του 7,019% από τον Ι. Μπήτρο στην Big Solar
Σε μεταβίβαση, λόγω πώλησης 1.112.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ...
Άλφα Γκρισίν: Με νέα ονομαστική αξία από 25/ στο ταμπλό
Με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι ...
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ...