Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στα 33,029 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet
Στο ποσό των 33,029 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet AE, ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53,8 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Σε 53.843.549,76 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ...
Στα 32, 794 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τέρνα Ενεργειακή
Στο ποσό των 32,794 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 31,533 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Σε 31.533.000 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, της 25ης Ιουλίου 2013, αποφάσισε  την αναδιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας η οποία υλοποιείται σε δύο, διαδοχικά, στάδια ως εξής:

1) Με την με αρ. 1 απόφαση της ως άνω Συνέλευσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (1.262.721 €) με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών.

2) Εν συνεχεία με την με αρ. 2 απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.261.320 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.204.400) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές.

Με την υλοποίηση της με αρ. 1 απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και την συνακόλουθη  μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης 4.209.070  ιδίων  μετοχών, στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (31.533.000 €) διαιρούμενο σε εκατόν πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (105.110.000) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το Επενδυτικό Κοινό, για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση και της επόμενης  εταιρικής πράξης.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Στα 23,2 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Κυριακίδης
Στο ποσό των 23.245.162,92 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ...
Στα 40,17 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΒΑΛ
Στο ποσό των 40.179.923,84 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής ...
Στα 23.985.318,70 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Κυριακίδης
Σε 23.985.318,70 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FHL Η. ...
Στα 6,681 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Trust
Σε 6.681.728,00 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Alpha ...
Σε 161,91 εκατ.το μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo
Στο ποσό των 161,911 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ...
Στα 13,972 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Αιολική ΑΕΕΧ
Στο ποσό των 13,972 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ...
Στα 34,6 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Sato
Στα 34.622.922,04 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Sato και ...
Πλαστικά Θράκης: Στα 22,5 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο
Στα 22.547.310,00 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαστικά Θράκης, σε ...
Στα 85,35 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας
Σε 85.354.185,02 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας, λόγω της ...