Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 11C°,
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Από τις 8/01 η διαπραγμάτευση νέων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Από τις 8 Ιανουαρίου 2014, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 8.579.680 νέων, ...
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ...
Frigoglass: Στις 25/4 οι νέες μετοχές στο ταμπλό
Την Πέμπτη 25 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Από την 1η Νοεμβρίου οι νέες μετοχές της Τέρνα στο ταμπλό του ΧΑ

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 4.204.400 νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης η Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2013, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε δύο διαδοχικά στάδια, ως εξής:

1) Μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.262.721 ευρώ με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Από το σύνολο των υπό ακύρωση 4.209.070 μετοχών, 3.280.000 μετοχές αποκτήθηκαν την 5/4/2013, από την συνδεδεμένη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, με σκοπό την ακύρωσή τους και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μερική εκτέλεση της από 9/10/2012 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και οι υπολειπόμενες 929.070 αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 27/1/2012 μέχρι 24/9/2012 σε εκτέλεση των από 12/5/2010 και 24/5/2012 αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και των από 22/6/2010 και 25/5/2012 αποφάσεων του ΔΣ της εταιρείας.

Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 31.533.000 ευρώ διαιρούμενο σε 105.110.000 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 1.261.320 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 4.204.400 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές.

Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 32.794.320 ευρώ διαιρούμενο σε 109.314.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, από την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2014 παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 4.209.070 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
ΟΤΕ: Στο 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου οι ίδιες μετοχές
Συνολικά 813.967 ίδιες μετοχές, δηλαδή 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώληση 20.000 μετοχών από κ. Δ. Αντωνάκο
Σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής ...
Αναπροσαρμόζει το μετοχικό κεφάλαιο η Αιολική
Την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 20.000 μετοχών από τον κ. Μπενόπουλο
Σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας ...
Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση 30.000 μετοχών από τον κ. Δ. Αντωνάκο
Σε πώληση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής ...
Πλαστικά Θράκης: Από 31/7 διαγράφονται 854.880 μετοχές
Από τις 31 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 854.880 μετοχών της ...
Από 18/7 οι νέες μετοχές της Άλκο στο ταμπλό
Από 18 Ιουλίου θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. οι νέες μετοχές της Άλκο, οι ...
Τέρνα Ενεργειακή: Στις 25/7 η τακτική ΓΣ
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ...
Jumbo: Στις 17 Απριλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ταμπλό
Την Τετάρτη 17 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ...