Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 16C°,
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Περιβάλλον
Σχετικά Νέα
«Επικίνδυνο κάδμιο στον ποταμό Νέστο»
Πενήντα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ανιχνεύθηκαν οι ...
Υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου στο Νέστο
Πενήντα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ανιχνεύθηκαν οι ...
Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες
Ζεστός θα είναι και σήμερα ο καιρός, με υψηλές για την εποχή ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στη Ροδόπη

Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στη Ροδόπη

Η Κομισιόν δεν είναι ικανοποιημένη από την απόφαση ένταξης δέκα επιπλέον περιοχών στις ευαίσθητες στη νιτρορύπανση ζώνες, καθώς θεωρεί ότι πρέπει να προστεθούν και άλλες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο νιτρορύπανσης και για το λόγο αυτό προσφεύγει κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου για το περιβάλλον Janez Potočnik, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, με αφορμή τις ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων που παρατηρήθηκαν μετά από ελέγχους της Χημικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αρριανών της Ροδόπης, ζητούσε να μάθει αν η συγκεκριμένη περιοχή είχε χαρακτηρισθεί από την Ελλάδα ως ευαίσθητη στη νιτρορύπανση, καθώς και ποιες ήταν «οι πρόσθετες ζώνες που έπρεπε, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση, στην Ελλάδα».

Στην απάντησή του, ο ευρωπαίος Επίτροπος επιβεβαιώνει την προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο «επειδή η χώρα δεν έλαβε μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων από νιτρικά άλατα γεωργικής προέλευσης», εξηγώντας ότι, «Μετά την προσφυγή στο Δικαστήριο, η Ελλάδα εξέδωσε απόφαση τον Απρίλιο του 2013 για τον χαρακτηρισμό δέκα επιπλέον περιοχών ως ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες (ΝΕΖ). Σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, ο νέος χαρακτηρισμός ΝΕΖ, ωστόσο, δεν καλύπτει όλες τις περιοχές από τις οποίες απορρέουν ύδατα που εμφανίζουν ρύπανση και οι οποίες πρέπει να χαρακτηριστούν ΝΕΖ, ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εν εξελίξει διαδικασία».

Συνεχίζοντας στην απάντησή του, ο κ. Potočnik διευκρινίζει ότι, οι εκτιμήσεις της Επιτροπής στηρίζονται κυρίως «στα αποτελέσματα για την ποιότητα του νερού που προκύπτουν από το δίκτυο για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων στα επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επανεξέταση της κατάστασης ευτροφισμού των γλυκών υδάτων και των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι, από πληροφορίες που «υπέβαλε η Ελλάδα και πρόσθετες μελέτες, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένες περιοχές, εκτός των ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών και συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ροδόπης, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα, ύδατα που εμφανίζουν ευτροφισμό και άσκηση σημαντικής πίεσης από τη γεωργία».

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Janez Potočnik έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009460/2013 προς την Επιτροπή

Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Θέμα:      Αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών στο νερό οικισμών της Ροδόπης

«Σύμφωνα με ελέγχους που διενήργησε για την ποιότητα των υδάτων η Χημική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους, στους οικισμούς Λυκείου, Μύστακα και Μικρό Πιστό του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρατηρήθηκαν ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις Νιτρικών αλάτων, που ανέρχονταν ως και τα 93 mg/l, όταν ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή, σύμφωνα με την οδηγία 75/440/ΕΟΚ για την απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα Κράτη μέλη, καθώς και με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ορίζονται τα 50 mg/l.

Με δεδομένο ότι: α) οι υψηλές συγκεντρώσεις Νιτρικών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων που καταναλώνουν αυτό το νερό, και β) η Επιτροπή πριν λίγες εβδομάδες παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς ο πρόσφατος ορισμός πρόσθετων, ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση, ζωνών, δεν κάλυπτε όλες τις αιτιάσεις που είχε διατυπώσει, και υπάρχουν και άλλες περιοχές που πρέπει να χαρακτηριστούν ως ευπρόσβλητες ζώνες ή που έχουν μόνο εν μέρει χαρακτηριστεί, ερωτάται η Επιτροπή:

1.            Έχει η ελληνική κυβέρνηση εντάξει την ανωτέρω περιοχή στις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες; Αν όχι, όφειλε, κατά την  Επιτροπή, να το έχει πράξει, δεδομένων των υπαρχόντων στοιχείων για υψηλές συγκεντρώσει νιτρικών, προκειμένου να προστατευθούν τόσο τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής όσο και η δημόσια υγεία;

2.            Ποιες είναι οι πρόσθετες ζώνες που έπρεπε, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση, στην Ελλάδα; Τι στοιχεία σχετικά διαθέτει η Επιτροπή;»

E-009460/2013 - Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της Ελλάδας, επειδή η χώρα δεν έλαβε μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων από νιτρικά άλατα γεωργικής προέλευσης. Μετά την προσφυγή στο Δικαστήριο, η Ελλάδα εξέδωσε απόφαση τον Απρίλιο του 2013 για τον χαρακτηρισμό δέκα επιπλέον περιοχών ως ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες (ΝΕΖ). Σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, ο νέος χαρακτηρισμός ΝΕΖ, ωστόσο, δεν καλύπτει όλες τις περιοχές από τις οποίες απορρέουν ύδατα που εμφανίζουν ρύπανση και οι οποίες πρέπει να χαρακτηριστούν ΝΕΖ, ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εν εξελίξει διαδικασία.

Η εκτίμηση της Επιτροπής βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα για την ποιότητα του νερού που προκύπτουν από το δίκτυο για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων στα επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επανεξέταση της κατάστασης ευτροφισμού των γλυκών υδάτων και των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων. Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε η Ελλάδα και πρόσθετες μελέτες, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένες περιοχές, εκτός των ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών και συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ροδόπης, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα, ύδατα που εμφανίζουν ευτροφισμό και άσκηση σημαντικής πίεσης από τη γεωργία».

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Σκηνικό έντονης κακοκαιρίες μέσα στον Μάιο
Προβλήματα δημιουργήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας από τις ...
Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ο σημερινός καιρός
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών ...
Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα αστικά λύματα
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή ...
Τι έδειξαν οι έρευνες της PGS για πιθανή ύπαρξη πετρελαίου στον Ελλαδικό χώρο
Γεωλογικές αναλογίες ανάμεσα στην υποθαλάσσια περιοχή του Β. Ιονίου ...
Καθαρές παραλίες χωρίς πλαστικά
Οι μεγάλες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών που εντοπίστηκαν πρόσφατα ...
Ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς
Ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, αυξημένη υγρασία, πολύ αυξημένες ...
Σήμα κινδύνου για την υπερθέρμανση της γης
Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης, που ...
Σε επίπεδα-ρεκόρ το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
Πολύ ανησυχητικά ήταν τα συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης που ...
Με υψηλές θερμοκρασίες θα υποδεχτούμε την Ανάσταση
Αραιές νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες τις απογευματινές ...