Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 21C°,
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Jumbo: Μεταφορά 150.000 μετοχών σε ΚΕΜ από την κ. Βασιλική Γιούτσου
Συνολικά 150.000 μετοχές της εταιρείας Jumbo εκ μεταφοράς από την προσωπική ...
Στα 85,35 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας
Σε 85.354.185,02 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας, λόγω της ...
Frigoglass: Στις 25/4 οι νέες μετοχές στο ταμπλό
Την Πέμπτη 25 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

Πέντε αιτήσεις για μετατροπή ομολογιών της Jumbo σε μετοχές

Πέντε αιτήσεις- δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) της Jumbo υποβλήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, με βάση τους όρους του λήξαντος ΜΟΔ της εταιρείας, έκδοσης της 08.09.2006, όπως έχουν εγκριθεί, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, ισχύουν τα εξής: Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,21425331 κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η κάθε μία («λόγος μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι 4,52 ευρώ ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί, για πρώτη φορά, την πρώτη μέρα έναρξης του τετάρτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου (συγκεκριμένα, την 08.09.2009) και, εφεξής, μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («ημερομηνία μετατροπής»).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω όρων, κατά την 08.09.2013, υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους 5 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά 67.492 ομολογιών του άνω ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού 10,00 ευρώ, οι οποίες μετατρέπονται συνολικά σε 149.441 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η κάθε μία.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 177.834,79 ευρώ, με την έκδοση 149.441 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 154.871.499,23 ευρώ, διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η κάθε μία. Η, λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο, προκύπτουσα διαφορά ποσού 497.085,21 ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 09.09.2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α΄ του καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 11.09.2013 απόφαση του ιδίου οργάνου.

Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. του υπουργείου Ανάπτυξης, την 02.10.2013 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-5951 και Κ2-5951 (δις) αντίστοιχες ανακοινώσεις. Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ, οι νέες αυτές 149.441 κοινές, ονομαστικές μετοχές δεν δικαιούνται μερίσματος της λήξασας εταιρικής χρήσης από 01.07.2012 έως 30.06.2013, ενώ θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.07.2013 έως 30.06.2014, εντός της οποίας ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.

Επομένως, οι ανωτέρω 149.441 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρείας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2012 έως 30.06.2013 και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 129.994.676 κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013/2014 της εταιρείας, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 06.11.2013, κατά την οποία θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση από 01.07.2012 έως 30.06.2013, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας. Για την έκδοση των νέων μετοχών, θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρεία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων.

Κατά το δεύτερο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ως χωριστής σειράς μετοχών, την 3η εργάσιμη μέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεότερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευθεί τουλάχιστον, πριν από μία εργάσιμη μέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη μέρα της έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Χ.Α.: Στη μέγγενη οι τραπεζικές μετοχές
Εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή ...
Χ.Α.: Μια ανάσα απο τις 1.120 μονάδες- Υπεραπέδωσαν  Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΔΕΗ
Ανοδικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ...
XA: Κλείσιμο πάνω από τις 1.240 και με κέρδη 2,5%-Υπεραπόδοση για Τιτάν, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΕΤΕ και ΔΕΗ
Συνεχίσθηκε για δεύτερη συνεδρίαση η έντονη ανοδική αντίδραση της ...
ΟΤΕ: Στο 0,97% οι ίδιες μετοχές
Στο 0,9705862%, ήτοι  4.757.332 μετοχές, ανέρχεται το πόσοστό των ιδίων μετοχών ...
ΟΤΕ: Στο 0,96% οι ίδιες μετοχές
Στο 0,9603852% του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι συνολικά 4.707.332 μετοχές, ...
Jumbo: Πώληση 3000 μετοχών από τον κ. Γ. Κατσαρό
Σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Jumbo, συνολικής ...
Στις 15/10 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Jumbo στο ΧΑ
Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ...
25+1 μετοχές με ελκυστικές αποτιμήσεις
του Αλέξη Ρωμανού Ενώ οι τραπεζικές μετοχές έκλεβαν την παράσταση στις ...
Jumbo: Στις 17 Απριλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ταμπλό
Την Τετάρτη 17 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ...