Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Ίλυδα: Από 2/9 με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό
Από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 οι μετοχές της εταιρείας Ίλυδα ...
Βογιατζόγλου: Από 25/2 η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Από 25 Φεβρουαρίου θα καταβάλεται η επιστροφή κεφαλαίου της ...
Αγορά 1249 μετοχών από Κυριακίδης
Σε αγορά 1.249 μετοχών της εταιρείας FHL Κυριακίδης, στις 28/08/2013, συνολικής ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

FHL Κυριακίδης: Με νέα αξία 0,92€ από τις 16/9 οι μετοχές στο Χ.Α.

Με νέα ονομαστική αξία 0,92€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ από την 16η Σεπτεμβρίου οι μετοχές της FHL Κυριακίδης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.835.611,12€).

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ (1,00€) σε ενενήντα δύο λεπτά (0,92€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού οκτώ λεπτών (0,08€) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (21.109.527,88€), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τριάντα εννέα (22.945.139) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92 Ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την με αριθμό πρωτ. Κ2-5021/18-07-2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστήριου Αθηνών στη συνεδρίασή του της «12ης Σεπτεμβρίου 2013» ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού οκτώ λεπτών (0,08€) ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 16η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ενενήντα δύο λεπτά (0,92€) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού οκτώ λεπτών (0,08) ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, ως ισχύει, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τα ανωτέρω.

Δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (0,08 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, ημέρας Τετάρτη.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα). Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει κατά την προσέλευση τους στο Τραπεζικό Κατάστημα να προσκομίσουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων. Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσει, εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2013, μετά την οποία, όσοι από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή κεφαλαίου, η πληρωμή θα γίνεται από την έδρα της εταιρείας (ΒΙΟ.ΠΑ Προσοτσάνης, Δήμος Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, τηλ. 25220 23514-5).

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
ΟΤΕ: Στο 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου οι ίδιες μετοχές
Συνολικά 813.967 ίδιες μετοχές, δηλαδή 0,1660647% του μετοχικού κεφαλαίου ...
Alpha Αστικά Ακίνητα: Με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό από Τετάρτη
Από την 6η Αυγούστου, οι μετοχές της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ θα ...
Αγορά 2.300 μετοχών από την Κυριακίδης
Στην αγορά 2.300 μετοχών της FHL Κυριακίδης, προέβη στις 28/2/2014 ο κ. Ηλίας ...
ΟΤΕ: Στο 0,96% οι ίδιες μετοχές
Στο 0,9603852% του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι συνολικά 4.707.332 μετοχές, ...
Κανάκης: Με νέα ονομαστική αξία η διαπραγμάτευση των μετοχών από 10/2
Από 10 Φεβρουαρίου οι μετοχές της εταιρείας Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ θα ...
Αγορά 1000 μετοχών από την Κυριακίδης
Σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας FHL Κυριακίδης, στις 28/1/2014 συνολικής ...
MLS: Δεν διαθέτει πλέον ιδίες μετοχές
Σε πώληση 50.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,40% του μετοχικού της ...
Αγορά 50 μετοχών από την Κυριακίδης
Σε αγορά 50 μετοχών της FHL Κυριακίδης, συνολικής αξίας 50,10 ευρώ, προέβη ...
Κανάκης: Με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό από την Τετάρτη
Από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 οι μετοχές της εταιρείας Στέλιος Κανάκης ...